Globalne rynki akcji pod presją napięć w stosunkach handlowych

Gospodarka

Globalne rynki akcji w ostatnich dniach były pod presją pogłębienia napięć w stosunkach handlowych Stanów Zjednoczonych z Chinami. Inwestorzy oczekują na rozwój sytuacji, ale nie widać nastrojów optymistycznych.

photo: Dariusz Iwanski phone: 0048 601 362 305 www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com photo.iwanski@yahoo.com

Globalne rynki akcji w ostatnich dniach były pod presją pogłębienia napięć w stosunkach handlowych Stanów Zjednoczonych z Chinami. Inwestorzy oczekują na rozwój sytuacji, ale nie widać nastrojów optymistycznych.

Globalne rynki akcji pod presją ryzyka #wojna handlowa #USA #Iran #Chiny

Dobre odczyty wskaźników makroekonomicznych w Stanach Zjednoczonych dostarczyły inwestorom chwilowego optymizmu. Nominalnie PKB w USA wzrósł o 5%, co było bardzo wysokim wynikiem. Wskaźniki wyprzedzające koniunktury w USA nadal spadały, ale dynamika tych spadków była już mniejsza.Wyniki amerykańskich spółek po pierwszym kwartale roku pokazały wzrosty, ale mniejszej skali niż w poprzednich okresach. Przeciętnie przychody spółek rosły o 5%, ale zysk netto tylko o 2%, co wskazuje na problemy z utrzymywaniem rentowności. Inwestorzy oczekują podobnie słabszego niż historycznie drugiego kwartału, odbicia w trzecim i powrotu do solidnych wzrostów dopiero w ostatnim kwartale 2019 roku.

Nastroje na rynkach są słabe także pod wpływem eskalacji konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Efekty napięć są już odzwierciedlone w wysokich cenach ropy naftowej, ale obawy inwestorów są głębsze i sięgają nawet scenariuszy uwzględniających rozwiązania militarne. W takim przypadku należałoby się spodziewać kolejnych drastycznych podwyżek cen ropy, co wyjątkowo negatywnie wpłynie na gospodarki rozwijające się i rozbudzi oczekiwania inflacyjne. 
Udostępnij artykuł: