Globalny koszt transformacji energetycznej i koszt zaniechania, ankieta Reuters wśród ekonomistów przed szczytem klimatycznym COP26

ESG

COP (Conference of the Parties) to coroczna konferencja klimatyczna, na której setki światowych liderów spotykają się, aby negocjować i uzgadniać plany przeciwdziałania zmianom klimatu. Od niedzieli 31 października do piątku 12 listopada konferencja określana skrótem COP26 odbywać się będzie w Glasgow.

Kula ziemska i zmiany klimatu
Fot. stock.adobe.com/alphaspirit

COP (Conference of the Parties) to coroczna konferencja klimatyczna, na której setki światowych liderów spotykają się, aby negocjować i uzgadniać plany przeciwdziałania zmianom klimatu. Od niedzieli 31 października do piątku 12 listopada konferencja określana skrótem COP26 odbywać się będzie w Glasgow.

Z tej okazji Reuters przeprowadził ankietę wśród ekonomistów z całego świata, pytając o potencjalne koszty działań, mających zredukować emisje gazów cieplarnianych i ustabilizować klimat.  

Z ankiety wynika, że osiągnięcie celu porozumienia paryskiego dotyczącego zerowej emisji CO2 będzie wymagało inwestycji w zieloną transformację o wartości 2%-3% światowej produkcji każdego roku do 2050 r.

Zdaniem ankietowanych ekonomistów ten koszt będzie mniejszy niż koszt braku działań w sprawie klimatu.

Osiągnięcie zerowej emisji CO2 to koszt minimum 44 bln dolarów do 2050 roku

Średnie szacunki ankietowanych ekonomistów były nieco wyższe niż Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Według obliczeń MFW podanych w tym miesiącu osiągnięcie celu w postaci zerowej emisji CO2 netto do 2050 r. wymagałoby dodatkowych inwestycji w wysokości 0,6%-1% rocznego światowego PKB w ciągu następnych dwóch dekad, co daje skumulowaną łączną kwotę 12-20 bln USD.

W sondażu Reutersa wystąpiły znaczne rozbieżności w skali szacunków, gdyż ekonomiści stosowali różne metodologie. Mediana szacowanych przez nich nakładów to 44 bln USD do 2050 roku.

Najwyższy szacunek podał James Nixon, szef makroekonomii zmian klimatycznych w Oxford Economics - 140 bln USD do 2050 roku inwestycji potrzebnych w sektorze energetycznym i innych.

Globalna cena emisji CO2 powyżej 100 dolarów za tonę

Według średnich szacunków ekonomistów, pytanych przez Reutersa, bez podjęcia działań, mających ograniczyć emisję średnia temperatura ziemi wzrośnie o 1,6°C, 2,4°C i 4,4°C odpowiednio do 2030, 2050 i 2100.

Prowadzić to będzie do utraty globalnego PKB o 2,4% do 2030, 10% do 2050 i 18% do 2100. To znaczy, że średnie roczne tempo wzrostu światowego PKB zostanie obniżone o 0,2 pkt proc.

Skuteczność transformacji energetycznej przyjaznej dla klimatu będzie zależeć od spełnienia przez bogaty świat obietnic dotyczących pomocy gospodarkom rozwijającym się

Jeśli uda się ograniczyć wzrost temperatury ziemi do 1,4°C do końca stulecia, straty w globalnej produkcji zostaną zredukowane do 2,0% do 2030 r., 2,3% do 2050 r. i 2,5% do 2100 r. Dla porównania, według Banku Światowego przerwy w działalności gospodarczej spowodowane przez COVID-19 zmniejszyły światową gospodarkę w ubiegłym roku o 4,3%.

Ankietowani ekonomiści stwierdzili, że skuteczność transformacji energetycznej przyjaznej dla klimatu będzie zależeć od spełnienia przez bogaty świat obietnic dotyczących pomocy gospodarkom rozwijającym się.

Uznali też, że konieczne będzie ustalenie globalnej ceny emisji CO2 powyżej 100 dolarów za tonę. W Unii Europejskiej cena ta wynosi obecnie około 60 euro (ok. 70 USD).

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: