GlobalStars II w ofercie BNP Paribas Banku Polska

Bankowość

1 października br., BNP Paribas Bank Polska wprowadził do sprzedaży nowy produkt strukturyzowany - GlobalStars II. Jego zaletą jest m.in. krótki okres inwestycji oraz możliwość uzyskania wysokiego zysku.

1 października br., BNP Paribas Bank Polska wprowadził do sprzedaży nowy produkt strukturyzowany - GlobalStars II. Jego zaletą jest m.in. krótki okres inwestycji oraz możliwość uzyskania wysokiego zysku.

GlobalStars II to 2,5-letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym GlobalStars II. Celem Funduszu jest ochrona 100 proc. składki alokacyjnej na zakończenie okresu ubezpieczenia oraz wypłata zysku, uzależniona od wzrostu indeksu BNP Paribas Income Star Funds Index EUR ER. Minimalna kwota inwestycji wynosi 1 000 zł.

Zysk obliczany jest jako średnia arytmetyczna ze stóp zwrotu indeksu w co półrocznych obserwacjach, przy założeniu że jeśli stopa zwrotu jest ujemna, wówczas do wyliczenia średniej brana jest wartość zero. Na BNP Paribas Income Star Funds Index EUR ER składają się cztery fundusze przychodowe: BGF Global Multi Asset Income, JPMorgan Global Income, M&G Optimal Income, Schroder ISF Global Multi-Asset Income. Indeks jest wyposażony w mechanizm utrzymujący zmienność na poziomie nie wyższym niż 4,5 proc.

- GlobalStars II to z pewnością ciekawa alternatywa dla osób, którym zależy na gromadzeniu środków finansowych, przy jednoczesnej możliwości ich pomnażania. Nie bez znaczenia pozostaje również forma prawna produktu zapewniająca wypłatę świadczenia uprawnionej osobie w przypadku zgonu ubezpieczonego, bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego - komentuje Piotr Dąbrowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Oferty dla Klienta Indywidualnego w BNP Paribas Banku Polska.

Dodatkowo, osoby decydujące się na GlobalStars II będą mogły skorzystać z lokaty pomostowej oprocentowanej na poziomie 2,60 proc. w skali roku.

Produkt jest dostępny we wszystkich oddziałach banku oraz w Centrach Bankowości Prywatnej. Subskrypcja potrwa do 31 października br.

Źródło: BNP Paribas Bank Polska SA

Udostępnij artykuł: