Główne indeksy GPW niemalże stoją w miejscu

Komentarze ekspertów

W listopadzie nie nastąpiły istotne zmiany w głównych indeksach warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dużym zainteresowaniem emitentów cieszył się rynek obligacji nieskarbowych.

W listopadzie nie nastąpiły istotne zmiany w głównych indeksach warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dużym zainteresowaniem emitentów cieszył się rynek obligacji nieskarbowych.

W ubiegłym miesiącu na Głównym Rynku GPW w Warszawie zadebiutowały cztery spółki, w tym jedna z Chin. W efekcie, na koniec listopada były notowane akcje 419 spółek krajowych o łącznej kapitalizacji 610,2 mld zł oraz 50 spółek zagranicznych - o kapitalizacji 289,7 mld zł.

Wartość obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku warszawskiej giełdy wyniosła w listopadzie 13,5 mld zł i była o 17,7% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Średni wskaźnik cena/zysk dla wszystkich akcji spółek krajowych z Rynku Głównego GPW wyniósł w listopadzie 20,3. Ze względu na straty, poniesione przez spółki zagraniczne, średni wskaźnik C/Z, z uwzględnieniem wszystkich spółek z warszawskiej giełdy, wyniósł 47,2.

W listopadzie br. indeks największych spółek WIG20 spadł o 1,9% a indeks całego rynku WIG stracił 1,3%. Od początku tego roku oba indeksy zanotowały wzrosty odpowiednio o 0,7% oraz o 3,8%.

W okresie 11 miesięcy br. odnotowano wzrost 6 spośród 11 indeksów sektorowych. Najwięcej wzrósł indeks WIG-Energia (o 28,8%). Natomiast najwięcej stracił WIG-Spożywczy - 23,4%.
141212.stopy.zwrotu.01.600

W listopadzie na rynku NewConnect zadebiutowała 1 spółka. Na koniec miesiąca w alternatywnym systemie obrotu było notowanych 431 spółek o kapitalizacji bliskiej 9 mld zł. Wartość obrotów sesyjnych w listopadzie br. wzrosła o 84,2% względem listopada ubiegłego roku do poziomu 162,7 mln zł. Wskaźnik rynku NCIndex wzrósł w listopadzie o 0,5% lecz od początku bieżącego roku stracił na wartości 17,8%.

Na koniec listopada br. na rynku Catalyst były notowane korporacyjne dłużne instrumenty finansowe (obligacje i listy zastawne) 174 emitentów o wartości 57 763 mln zł oraz obligacje 20 jednostek samorządu terytorialnego o wartości 3 198 mln zł. Łączna wartość obrotów na tych papierach wartościowych podczas transakcji sesyjnych wyniosła w listopadzie około 91 mln zł.

Jan Mazurek
ekspert BCC ds. rynku kapitałowego

Udostępnij artykuł: