Gmina może dofinansować studnie na terenach prywatnych

Samorząd

W związku z jesiennymi suszami, które dotknęły Wielkopolskę i Małopolskę, samorządy chcą wyjść na przeciw swoim mieszkańcom. Pomoc miałaby polegać na współfinansowaniu odwiertów na terenach prywatnych. Problem w tym, że kielecka RIO w 2010 roku uznała, że jest to niezgodne z ustawą o finansach publicznych, a dokładnie z art. 221 ust. 1 ustawy.

W związku z jesiennymi suszami, które dotknęły Wielkopolskę i Małopolskę, samorządy chcą wyjść na przeciw swoim mieszkańcom. Pomoc miałaby polegać na współfinansowaniu odwiertów na terenach prywatnych. Problem w tym, że kielecka RIO w 2010 roku uznała, że jest to niezgodne z ustawą o finansach publicznych, a dokładnie z art. 221 ust. 1 ustawy.

Artykul ów głosi, że beneficjentami doatcji mogą być podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, ale pod pojęciem tym rozumie się organizacje pożytku publicznego, a nie osoby fizyczne.

Posłowie zwrócili się więc po raz kolejny do resortu finansów z zapytaniem w tej sprawie. Wiceminister finansów Hanna Majszczyk powołując się na ustawę Prawo ochrony środowiska wykazała, że gminy są zobowiązane do finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ta interpretacja pozwala gminom udzielać wsparcia finansowego na odwiert studni osobom fizycznym jeśli inwestycja ta, według samorządu, należy do ustawowego katalogu zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ocena tego czy dana inwestycja spełnia te wymogi należy do zadań samorządu.

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

Udostępnij artykuł: