Gmina Wasilków: rekordowe becikowe w wysokości 1500 zł i nadzieja na przyszłe zyski

Samorządy

W Gminie Wasilków (prawie 17 tys. mieszkańców) funkcjonują przedszkola publiczne oraz niepubliczne. Opiekę nad dziećmi do lat trzech zapewniają żłobki. Gmina dofinansowuje opiekę nad tymi dziećmi. Gmina Wasilków jest też miejscem atrakcyjnym dla Dużych Rodzin, które w ramach Karty Dużej Rodziny (KDR) korzystają z dofinansowania do żłobków oraz przedszkoli zarówno tych prowadzonych przez Gminę jak również inne podmioty. A teraz jeszcze dodatkowo rodzice otrzymają tzw. becikowe za urodzenie dziecka w wysokości 1500 zł ‒ czytamy w informacji na stronach internetowych Gminy.

Wasilków, woj. podlaskie.
Wasilków, woj. podlaskie. Źródło: Gmina Wasilków.

W Gminie Wasilków (prawie 17 tys. mieszkańców) funkcjonują przedszkola publiczne oraz niepubliczne. Opiekę nad dziećmi do lat trzech zapewniają żłobki. Gmina dofinansowuje opiekę nad tymi dziećmi. Gmina Wasilków jest też miejscem atrakcyjnym dla Dużych Rodzin, które w ramach Karty Dużej Rodziny (KDR) korzystają z dofinansowania do żłobków oraz przedszkoli zarówno tych prowadzonych przez Gminę jak również inne podmioty. A teraz jeszcze dodatkowo rodzice otrzymają tzw. becikowe za urodzenie dziecka w wysokości 1500 zł ‒ czytamy w informacji na stronach internetowych Gminy.

Pieniądze będą przyznawane każdej rodzinie bez względu na wysokość dochodów. To najwyższa kwota becikowego jaka jest przyznana za urodzenie dziecka w woj. podlaskim.

Samorząd wspiera młode rodziny

25 marca, radni Wasilkowa jednogłośnie poparli projekt uchwały zaproponowany przez burmistrza Adriana Łuckiewicza.

‒ Jak dotąd niewiele samorządów w Podlaskiem zdecydowało się na takie rozwiązania ‒ tylko Łomża i Białystok. Jestem jednak zdania, że to ważne, by wspierać młode rodziny w Wasilkowie – podkreśla burmistrz Adrian Łuckiewicz.

– Myślę też, że w dalszej perspektywie ta uchwała będzie generowała zyski dla naszej gminy. Żeby uzyskać becikowe należy udowodnić zamieszkanie na terenie gminy (Karta Wasilkowianina, rozliczenie podatku w gminie), co może wpłynąć na większą liczbę osób, która zdecyduje się na rozliczanie w naszej gminie ‒ podkreśla burmistrz.

Czytaj także: Fundusz Odbudowy, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, na jakie unijne środki mogą liczyć samorządy w kolejnych latach?

Kto może wystąpić o becikowe?

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi składać należy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie 6 miesięcy od narodzin dziecka.

Myślę też, że w dalszej perspektywie ta uchwała będzie generowała zyski dla naszej gminy

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zamieszkanie na terenie gminy Wasilków (np. Karta Wasilkowianina, albo rozliczenie podatku dochodowego za rok poprzedni złożone w urzędzie skarbowym właściwym dla mieszkańców Gminy Wasilków).

Czytaj także: Samorządy Dla Edukacji, czego pilnie potrzebuje system oświaty w Polsce

Szacuje się, że w ciągu roku na terenie gminy Wasilków z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka skorzysta ok. 240 dzieci, co daje łączną kwotę skutków finansowych uchwały w wysokości 360 tys. zł.

Obecne zapisy uchwały mają obowiązywać do końca 2023 roku. Stało się to powodem dyskusji w czasie sesji. Część radnych nie zgadzała się z tym terminem, proponując by skrócić, bądź wydłużyć go do końca 2028 roku.

Ostatecznie projekt przegłosowano w niezmienionej wersji. Zmiana dotycząca czasu obowiązywania uchwały ma stać się przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

Czytaj także: Jak Kraków pomaga przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Źródło: Gmina Wasilków
Udostępnij artykuł: