Gminy coraz chętniej stawiają na obrót bezgotówkowy

Raporty

Już ponad 1500 polskich urzędów przystąpiło do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, realizowanego przez KIR we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. To 60 proc. wszystkich urzędów w Polsce. Dodatkowo, od stycznia br. w terminale zostały wyposażone także radiowozy policyjne. Równocześnie, dzięki programowi realizowanemu przez powołaną z inicjatywy Związku Banków Polskich Fundację Polska Bezgotówkowa przedsiębiorcy na terenie blisko 2000 gmin otrzymali bezpłatnie już ponad 38 tys. terminali płatniczych.

Fot. WIB

Już ponad 1500 polskich urzędów przystąpiło do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, realizowanego przez KIR we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. To 60 proc. wszystkich urzędów w Polsce. Dodatkowo, od stycznia br. w terminale zostały wyposażone także radiowozy policyjne. Równocześnie, dzięki programowi realizowanemu przez powołaną z inicjatywy Związku Banków Polskich Fundację Polska Bezgotówkowa przedsiębiorcy na terenie blisko 2000 gmin otrzymali bezpłatnie już ponad 38 tys. terminali płatniczych.

Już ponad 1500 polskich urzędów przystąpiło do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej #płatnościbezgotówkowe

Polacy coraz chętniej korzystają z płatności elektronicznych, mając w portfelach ponad 39 mln kart płatniczych, w tym ok. 80 proc. posiadających funkcję zbliżeniową. W 2017 r. za pośrednictwem systemu Elixir wykonano ponad 1,7 mld przelewów, zaś z użyciem kart płatniczych przeprowadzono ponad 3,86 mld transakcji bezgotówkowych. Dla porównania, w 2016 r. odnotowano 3,2 mld kartowych transakcji bezgotówkowych. Systematycznie przybywa także terminali płatniczych. Na koniec 2017 r. było ich w Polsce ponad 624 tys. Liczba ta gwałtownie rośnie, jeszcze rok wcześniej było to 536 tys. terminali.

Ponad 600 tys. transakcji w urzędach

Celem Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej jest zapewnienie klientom urzędów dostępu do płatności bezgotówkowych, dzięki wyposażeniu jednostek administracji publicznej w terminale POS oraz usługę WebPOS Paybynet – do przyjmowania płatności realizowanych telefonem z wykorzystaniem aplikacji mobilnych banków.

Jak przekonują przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację Programu, urzędy nie płacą za instalację i używanie terminali POS, ani za aktywowanie usługi WebPOS Paybynet. Żadnych opłat z tytułu realizowanych płatności nie ponoszą także klienci. Do Programu mogą przystąpić jednostki administracji publicznej wszystkich szczebli: urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, urzędy miast i gmin oraz starostwa powiatowe. W przypadku Policji drogowej, która także dysponuje bezpłatnymi terminalami POS, za opłacenie mandatu z wykorzystaniem terminala POS również nie jest pobierana żadna opłata.Z danych  KIR  wynika, że do końca maja do Programu przystąpiło 1 511  urzędów – to ok.  60 proc. wszystkich urzędów w Polsce. Umowy na instalację terminali POS i/ lub usługę WebPOS Paybynet zawarto z 1 264  urzędami. W tym czasie Polacy dokonali w urzędach 625 tys.  transakcji bezgotówkowych o wartości 83 mln zł. Do końca maja br. policjanci z drogówki przyjęli od kierowców 88,6 tys. płatności na kwotę 11,5 mln zł. – Możliwość płacenia w urzędach karta i telefonem nie tylko zwiększa wygodę klientów, którzy preferują takie sposoby płatności. Skraca także czas obsługi mieszkańców przez gminy, a więc usprawnia jej funkcjonowanie. Obniża także koszty obsługi płatności w gminie – mówi Tomasz Włodarczyk z KIR.

Gminy doceniają płatności bezgotówkowe

Z badania pilotażowego przeprowadzanego przez Warszawski Instytut Bankowości na próbie blisko 300 gmin wynika, że umożliwienie płacenia bezgotówkowo jest bardzo dobrze przyjmowane przez mieszkańców – najwyższą ocenę w tym zakresie przyznało 70 proc. gmin. Sami urzędnicy wysoko ocenili przydatność realizacji programu (75 proc. najwyższych ocen) oraz jego techniczną realizację przez KIR – średnia ocen 4,5 na 5, w tym 64 proc. najwyższych ocen.

Darmowe terminale dla przedsiębiorców

Płatności bezgotówkowe to szereg korzyści dla przedsiębiorców oraz całej gminy. Gminie pozwalają na lepszą obsługę obywateli, usprawnienie pracy urzędów, bezpieczeństwo transakcji i oszczędność kosztów. -  Dzięki terminalom płatniczym i nowoczesnym płatno­ściom bezgotówkowym przedsiębiorcy nie tracą czasu na przeliczanie gotówki, wydawanie reszty czy wizyty w banku. W efekcie mogą skupić się na tym, co najważ­niejsze – czyli na generowaniu przychodów swoich firm. – Większe przychody oznaczają z kolei wyższe podatki i przychody gminy – a tak uzyskane pieniądze można przeznaczyć na trwałą, długofalową poprawę jakości życia mieszkańców. Warto więc zachęcać lokalnych przedsiębiorców, aby skorzystali z dofinansowania w Programie Polska Bezgotówkowa i zainstalowali terminal płatniczy – mówi Monika Grabowska z Fundacji Polska Bezgotówkowa.Od początku 2018roku Fundacja udostępniła przedsiębiorcom już 38 tys. bezpłatnych terminali. Trzy czwarte z nich jest aktywnie użytkowane. Najwięcej terminali zainstalowano w Warszawie (1642), Krakowie (1005), Łodzi (671), Wrocławiu (596) oraz Poznaniu (554).  Najczęściej z programu korzystają sklepy detaliczne, zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne oraz restauracje.

Współpraca popłaca

Aby proces upowszechniania płatności elektronicznych przebiegał właściwie, niezbędne będzie również kształtowanie właściwych zachowań i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Jak wynika z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2018”, zrealizowanego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości, Polacy najgorzej oceniają swoją wiedzę właśnie w zakresie cyberbezpieczeństwa (blisko 38 proc.), a więc również bezpiecznego korzystania z płatności bezgotówkowych.– Rozwój i popularyzacja płatności bezgotówkowych w Polsce muszą iść w parze z szeroko zakrojoną akcją edukacyjną, skierowaną zarówno do samorządowców, jak i mieszkańców. Cieszymy się, że zarówno z punktu widzenia edukacyjnego, jak i technologicznego szeroka współpraca środowiska bankowego, administracji centralnej oraz samorządów przynosi bardzo dobre efekty. Ocena realizacji programu przez gminy jest tego potwierdzeniem. Wierzymy, że dzięki szerokiej koalicji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Związku Banków Polskich, KIR, Fundacji „Polska Bezgotówkowa” oraz szeregu podmiotów popularyzujących obrót bezgotówkowy, już wkrótce prawie wszędzie będziemy mogli dokonywać płatności bezgotówkowych  – podsumowuje Waldemar Zbytek, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Źródło: KIR

Udostpnij artyku: