Go to Brand: 150 mln zł dla MŚP na promocję produktów na nowych rynkach

Firma / Wydarzenia

25 lutego wystartuje nabór w piątej edycji konkursu Go to Brand. Przedsiębiorcy mogą uzyskać ponad 430 tys. zł dofinansowania do kosztów promocji twojej marki na nowych rynkach.

Pieniądze
Fot. stock.adobe.com/4th Life Photography

25 lutego wystartuje nabór w piątej edycji konkursu Go to Brand. Przedsiębiorcy mogą uzyskać ponad 430 tys. zł dofinansowania do kosztów promocji twojej marki na nowych rynkach.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać ponad 430 tys. zł dofinansowania do kosztów promocji twojej marki na nowych rynkach #GoToBrand #PARP

Konkurs prowadzony jest w ramach poddziałania „3.3.3 Rozwój Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. do kosztów związanych z udziałem w międzynarodowych wydarzeniach branżowych czy doradztwa w zakresie zdobywania nowych rynków dla innowacyjnych produktów za granicą.Budżet tej edycji konkursu wynosi 150 mln zł, z czego 30 mln zł przeznaczono na projekty z województwa mazowieckiego. Maksymalny poziom wsparcia dla jednej marki może dochodzić do 85% kosztów.

W tej edycji konkursu koszty projektów będą rozliczane w formie kwot ryczałtowych, a ich maksymalny pułap wynosi 430 280 zł (równowartość 100 tys. euro w przeliczeniu na krajową walutę z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez KE z 25 stycznia 2019 r.).O wsparcie mogą starać się firmy z sektora MŚP, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i działają w branżach o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym, czyli:
 • biotechnologia i farmaceutyka
 • budowa i wykańczanie budowli
 • części samochodowe i lotnicze
 • maszyny i urządzenia
 • moda polska
 • IT/ICT
 • jachty i łodzie rekreacyjne
 • polskie specjalności żywnościowe
 • sprzęt medyczny
 • branże kosmetyczna
 • meblarska
 • usług prozdrowotnych

Aplikacje będzie można składać od 25 lutego do 4 kwietnia 2019 r. wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie PARP. Pytania dotyczące konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Informatorium PARP, odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami: 22 574 07 07 lub 801 332 202.Dodatkowo we wtorki od godziny 10:00 do 12:00 dzwoniąc pod numer 22 432 89 37 można porozmawiać z ekspertami programu.Szczegółowy katalog kosztów i informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się na stronie internetowej Go to Brand.

Go To Brand - podstawowe informacje

Termin składania wniosków: od 25 lutego do 4 kwietnia 2019 r.

Pula środków: 150 mln zł (w tym 30 mln zł dla woj. mazowieckiego)

Maksymalne wsparcie w ramach jednego wniosku: 430 280 zł

Źródło: PARP

Udostępnij artykuł: