Godło Promocyjne „Teraz Polska” dla Gmin

Samorząd

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego od 2006 roku realizuje Program Promocyjny "Teraz Polska" dla Gmin. Wyróżnenie to mogą otrzymać najbardziej gospodarne i atrakcyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców gminy w Polsce.

Nagroda jest magnesem przyciągającym inwestorów oraz narzędziem budującym markę gminy oraz jej prestiż. Jest także gwarantem solidności i wzorowej pracy Urzędu.

Kryteria ocen dostosowane są do charakteru administracyjnego oraz wielkości gminy. Inaczej oceniane będą gminy wiejskie, wiejsko-miejskie i miejskie. Gminy najwyżej ocenione przez Ekspertów będą nominowane do Nagrody, o której przyznaniu zadecyduje Kapituła, w skład której wchodzi 30 osób, a której przewodniczy prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk.

W trakcie ocen szczególna uwaga zostanie zwrócona na następujące zagadnienia:

 • polityka inwestycyjna gminy,
 • dostępność do infrastruktury technicznej,
 • sposoby realizacji polityki społecznej,
 • organizacja i forma zarządzania Urzędu,
 • zakres działań Urzędu związanych z promocją gminy.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do Fundacji ankietę rejestracyjną oraz dowód przekazania na konto Fundacji opłaty rejestracyjnenj w wysokości 500 zł. Następnie, do 16 stycznia 2012 roku należy złożyć w biurze konkursu wypełnioną ankietę weryfikacyjną (wniosek konkursowy) wraz z załącznikami. Gminy muszą także wnieść opłatę weryfikacyjną, która uzależniona jest od wielkości gminy mierzonej liczbą mieszkańców:

 • 4.000 zł dla gmin do 15.000 mieszkańców,
 • 5.000 zł dla gmin od 15.001 do 30.000 mieszkańców,
 • 6.000 zł dla gmin od 30.001 do 100.000 mieszkańców,
 • 7.000 zł dla gmin od 100.001 do 500.000 mieszkańców,
 • 8.000 zł dla gmin powyżej 500.000 mieszkańców.

Gminy, które zwyciężą w konkursie i zostaną uhonorowane godłem „Teraz Polska” mają prawo do:

 • umieszczenia Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” na frontowej części budynku, w którym znajduje się wyróżniony Urząd Gminy (Miasta),
 • umieszczenia Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, wraz z informacją „Laureat Konkursu”, we wszelkich materiałach i drukach informacyjno – reklamowych dotyczących Urzędu oraz wykorzystywania w kampaniach informacyjnych prowadzonych w mediach, po wcześniejszej konsultacji projektu z Fundacją,
 • umieszczenia Godła Promocyjnego „Teraz Polska” obok nazwy Gminy (Miasta) na tablicach drogowych informujących o wjeździe na teren nagrodzonej Gminy (Miasta),
 • udziału w kampaniach reklamowych organizowanych przez Fundację wspólnie z innymi Laureatami,
 • zniżek w opłatach za reklamę w określonych mediach współpracujących z Fundacją,
 • korzystania ze zniżek wynegocjowanych przez Fundację na wybrane imprezy targowe i wystawiennicze,
 • promocji w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych Fundacji,
 • prezentacji Laureatów na imprezach targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą organizowanych przez Fundację,
 • cyklicznego informowania o nagrodzonych gminach na konferencjach prasowych oraz spotkaniach z mediami,
 • członkostwa w Klubie „Teraz Polska”.

Wszelkie informacje wraz z formularzami i regulaminem znajdują się na stronie www.terazpolska.pl.

Źródło: www.terazpolska.pl

Udostępnij artykuł: