GOLD PERFORMANCE – złoty produkt TU na Życie Europa S.A.

Finanse i gospodarka

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA rozpoczyna współpracę z Domem Inwestycyjnym Xelion. Pierwszy oferowany wspólnie produkt to GOLD PERFORMANCE, przygotowany przez Europę i Noble Funds TFI. Ten nowy produkt łączy w sobie ubezpieczenie na życie z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA rozpoczyna współpracę z Domem Inwestycyjnym Xelion. Pierwszy oferowany wspólnie produkt to GOLD PERFORMANCE, przygotowany przez Europę i Noble Funds TFI. Ten nowy produkt łączy w sobie ubezpieczenie na życie z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy.

Celem Funduszu jest odzwierciedlanie zmiany procentowej ceny złota obliczanej na podstawie popołudniowego fixingu na giełdzie w Londynie.

GOLD PERFORMANCE ma charakter indywidualnego ubezpieczenia na życie na czas nieokreślony i jest już dostępny w sieci oddziałów Xelion. Noble Funds TFI SA zarządza środkami Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND GPX/2012/01 inwestując je w kontrakty terminowe na złoto (Gold Future), notowane na Giełdzie Instrumentów Pochodnych w Chicago (CME).

Strategia inwestycyjna Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND GPX/2012/01 zakłada zajmowanie wyłącznie długich pozycji na kontaktach terminowych opiewających na złoto. W przypadku wzrostu wartości ceny instrumentów bazowych, osiągane będą zyski na otwartych pozycjach. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy nie może natomiast zarabiać na spadkach notowań z uwagi na wyłączenie możliwości otwierania pozycji krótkich.

Ubezpieczyciel pobiera następujące prowizje: za zarządzanie, za ryzyko, od wyników oraz likwidacyjną. Klient zostaje ubezpieczony na wypadek śmierci i może na tę okoliczność wskazać beneficjenta uprawnionego do otrzymania świadczenia.

Udostępnij artykuł: