Gonzalo Luchetti

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Citi Handlowy

Członek Rady Nadzorczej Citi Handlowy

Pan Gonzalo Luchetti jest obecnie Szefem Bankowości Detalicznej Citi w Azji i Regionie EMEA. Na tym stanowisku Pan Gonzalo Luchetti odpowiada za całość operacji bankowości detalicznej, w tym depozyty, Wealth Management, bancassurance, małe przedsiębiorstwa, karty kredytowe, kredyty dla klientów indywidualnych oraz kredyty hipoteczne.

Wcześniej, w 2015 r., pełnił funkcję Szefa Bankowości Detalicznej w Azji i pomógł przeprowadzić istotną transformację tego biznesu, polegającą na dostosowaniu jego sieci dystrybucji, zwiększeniu skali działalności wybranych podmiotów oraz cyfryzacji modelu działalności. Przed przyjazdem do Azji pracował w Nowym Jorku jako Globalny Szef ds. Wealth Management i Ubezpieczeń.

Był odpowiedzialny za globalną dystrybucję produktów Citigold, Citigold Private Client, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych oraz za Global International Personal Bank. Na tym stanowisku odpowiadał za globalne relacje z firmami zarządzającymi aktywami i firmami ubezpieczeniowymi. Ponadto w 2009 r. był odpowiedzialny za International Personal Banking w Stanach Zjednoczonych.

Pan Gonzalo Luchetti dołączył do Citi w 2006 r. jako Szef ds. Strategii Bankowości Prywatnej Citi w Ameryce Łacińskiej, gdzie kierował działaniami w zakresie strategii wzrostu, poszukiwania źródeł zysków, segmentacji klientów oraz zwiększania produktywności sprzedaży.

Następnie w 2007 r. objął dodatkowo funkcję Dyrektora Finansowego tego biznesu. Przed Citi pracował w JP Morgan Chase w dziale Optymalizacji Działalności w Pionie Międzynarodowych Usług Finansowych. Wcześniej pracował w Bain & Company jako konsultant ds. zarządzania w biurach w San Francisco i Londynie.

Pan Gonzalo Luchetti ukończył studia MBA na Stanford University Graduate School of Business oraz studia licencjackie w dziedzinie informatyki na Politechnice w Buenos Aires. Posiada licencje US Securities Registration wydane przez FINRA, serii 7, 63, 24 i 65.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.

Źródło: Citi Handlowy
Udostępnij artykuł: