Gorsze dane z o wymianie towarowej z Chin oraz minutes Fed zepchnęły rentowności

Komentarze ekspertów

W trakcie środowego przedpołudnia rentowności US10Y i DE10Y były w miarę stabilne. Dopiero po południu dochodowości zaczęły rosnąć w ślad za lepszymi nastrojami na giełdach (m.in. dzięki dobrym wynikom Alcoa).

W trakcie środowego przedpołudnia rentowności US10Y i DE10Y były w miarę stabilne. Dopiero po południu dochodowości zaczęły rosnąć w ślad za lepszymi nastrojami na giełdach (m.in. dzięki dobrym wynikom Alcoa).

W konsekwencji w środę na zamknięcie dnia w relacji do wtorkowego zamknięcia mogliśmy obserwować wzrosty dochodowości US10Y o 1 pb. do 2,71%, zaś DE10Y o 2 pb. do 1,57%. Pomimo wzrostów rentowności papierów niemieckich ceny ryzyka kredytowego CDS dla Włoch, Hiszpanii i Polski obniżyły się o 3-4 pb.

Krajowy rynek początkowo zignorował wzrosty dochodowości na rynkach bazowych. Dopiero konferencja NBP, na której Rada nie poszerzyła horyzontu dla utrzymania stóp na bieżącym poziomie poza III kw. tego roku przełożyła się na wzrosty rentowności długu i stawek IRS. W efekcie, dzień zakończyliśmy 1 pb. powyżej wtorku w przypadku papierów 10Y i 2-3 pb. w przypadku obligacji 2Y-5Y. Nieco wyraźniejszy ruch miał miejsce na rynku IRS, gdzie stawki przesunęły się w górę o 2 pb. w segmencie 2 Y i 4 pb. w segmencie 5Y-10Y.

W czwartek przed południem spodziewamy się dalszych, lecz niewielkich wzrostów dochodowości krajowych papierów skarbowych. Paliwem dla tych zmian będą sugestie Marka Belki z środowej konferencji, na której powiedział on, że niska inflacja przy żwawszym niż oczekiwano wzroście nie jest problemem dla gospodarki. Dług niemiecki i amerykański zaczął dzień od spadków dochodowości reagując w ten sposób na rozmycie wskaźników decyzyjnych Fed oraz gorsze od oczekiwań dane o chińskiej wymianie towarowej. W związku z tym, w drugiej części dnia spodziewamy się spadków rentowności na krajowym rynku.

W horyzoncie początku następnego tygodnia powinna utrzymać się presja na dalsze obniżanie dochodowości krajowego długu i stawek IRS. Wpływ na to będzie mieć widoczne w danych o wymianie towarowej z Chin i Niemiec spowolnienie odbicia gospodarczego. Dane te są spójne z danymi koniunkturalnymi napływającymi z kraju, które sugerują ograniczenie tempa wzrostu zamówień zagranicznych. W przyszłym tygodniu wsparciem dla obniżek rentowności będzie publikacja danych o inflacji w kraju, która prawdopodobnie zaskoczy w dół (oczekiwania rynkowe są na poziomie 0,7% r/r). Powodem niższego odczytu będą ceny paliw i żywności. W dłuższej perspektywie, poza danymi makro, nad rynkiem będzie wisieć zapowiedziana na koniec kwietnia spłata kapitału i odsetek od krajowych obligacji. Wszystkie te informacje wbudowują się scenariusz utrzymania dochodowości na obecnym poziomie lub ich niewielkich spadków.

140410.pko.proc.01.500x140410.pko.proc.02.400x140410.pko.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: