Gorsze nastroje w firmach. Przedsiębiorcy obawiają się spowolnienia

Firma

Nastroje wśród firm wyraźnie się pogarszają, zwłaszcza w odniesieniu do oczekiwań związanych ze zmianą klimatu koniunktury biznesowej w nadchodzących miesiącach – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

Mężczyzna trzymający wykresy: spadkowy i wzrostowy
Fot. Pixabay.com

Nastroje wśród firm wyraźnie się pogarszają, zwłaszcza w odniesieniu do oczekiwań związanych ze zmianą klimatu koniunktury biznesowej w nadchodzących miesiącach – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

Firmy obawiają się spowolnienia – najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców @PracodawcyRP

W kwietniu 2018 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 115,2 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 115,8 pkt w marcu. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 126,8 pkt w poprzednim miesiącu do 118,9 pkt w kwietniu.Początek drugiego kwartału przyniósł pogorszenie nastrojów przedsiębiorców. Po raz pierwszy od stycznia br. zaobserwowano równoczesny spadek wartości obu głównych składowych Indeksu, zarówno w części odnoszącej się do sytuacji bieżącej, jak i przyszłej. Odsetek optymistów wśród uczestników badania co do perspektyw polepszenia koniunktury w ciągu najbliższego półrocza malał znacznie szybciej niż odsetek firm odczuwających pozytywną zmianę w zakresie sytuacji bieżącej. Wskaźnik oczekiwań spadł tym samym do najniższego poziomu od lipca 2017 r., notując największy miesięczny spadek od grudnia 2015 r. Ocena bieżącego klimatu koniunktury gospodarczej jest natomiast najniższa od 3 miesięcy. Znacznemu ograniczeniu uległy ponadto plany związane z dalszym zwiększaniem poziomu inwestycji oraz zatrudnienia w uczestniczących w badaniu firmach. W części opisowej ankiety przedsiębiorcy sygnalizowali, iż ich większy pesymizm jest wynikiem niekorzystnych zmian prawnych ograniczających możliwość prowadzenia działalności przez sektor prywatny w określonych branżach oraz oznak pogarszania się koniunktury gospodarczej u głównych partnerów handlowych z Unii Europejskiej.

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 19 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Źródło: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Udostępnij artykuł: