Gospodarka cyfrowa szansą dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Firma / Multimedia / Wydarzenia

Polscy przedsiębiorcy potrzebują dobrego klimatu do inwestowania i jasnej strategii rozwoju kraju – mówił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich podczas konferencji „Dostęp mikro, małych i średnich przedsiębiorców do kredytów w Polsce. Ocena stanu obecnego i perspektyw”.

Polscy przedsiębiorcy potrzebują dobrego klimatu do inwestowania i jasnej strategii rozwoju kraju – mówił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich podczas konferencji „Dostęp mikro, małych i średnich przedsiębiorców do kredytów w Polsce. Ocena stanu obecnego i perspektyw”.

#KrzysztofPietraszkiewicz: Jeżeli chcemy sprzyjać przedsiębiorczości, redukcji kosztów, wzrostowi efektywności to musimy stworzyć dobrą przestrzeń i środowisko dla rozwoju gospodarki cyfrowej #ZBP @KPK_PL

Na pytanie dlaczego firmy z sektora mikro i MŚP niechętnie sięgają po kredyt i mają niską skłonność do inwestowania Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich wskazał na obawy przedsiębiorców o stabilność rozwiązań prawnych.

Przedsiębiorcy pamiętają o wiatrakach

Przywołał tu przykład firm, które zainwestowały w farmy wiatrowe i w efekcie zmian regulacji, przepisów popadły w kłopoty finansowe.  Jego zdaniem należy się zastanowić  jak  stworzyć  lepsze środowisko,  w którym inwestycje będą się szybciej rozwijały.Prezes ZBP zauważa rosnące zainteresowanie przedsiębiorców leasingiem. Zauważa jednak, że firmy leasingowe są w większości powiązane z sektorem bankowym, i to on w istocie dostarcza finansowanie mikro, małym i średnim firmom.

Nadmiar regulacji

Krzysztof Pietraszkiewicz zauważa, że zarówno władze unijne, jak i krajowe mają ogromną skłonność do tworzenia regulacji i wprowadzania nadmiernej sprawozdawczości, które utrudniają funkcjonowanie zarówno bankom, jak i przedsiębiorstwom.Mówi wprost – Przemysł regulacyjny ma się świetnie, rozwija się lepiej niż PKB w najszybciej rozwijającym się kraju licząc to na przykład stronami regulacji, które ukazują się każdego roku.

Gospodarka cyfrowa - wielka szansa

Zdaniem Krzysztofa Pietraszkiewicza upowszechnienie rozwiązań cyfrowych może ułatwić najmniejszym firmom dostęp do pozyskiwania najlepszego dla nich finansowania i jednocześnie poprawić ich efektywność.Na razie jednak – mówi prezes ZBP  - żyjemy jednocześnie w dwóch światach. Jednym świecie, który ma nas wspierać, pomagać, czyli w  świecie cyfrowym. A  równolegle konieczne jest życie w świecie papierowym, bo np. tego wymagają jakieś regulacje. Jeżeli tego się  nie uporządkuje w porę wówczas gospodarka każdego kraju paradoksalnie traci  na produktywności.  Jeżeli chcemy sprzyjać przedsiębiorczości, redukcji kosztów, wzrostowi efektywności to musimy  stworzyć  dobrą przestrzeń i środowisko dla rozwoju gospodarki cyfrowej.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: