Gospodarka dużo zyska na termomodernizacji budynków

ESG / Komentarze ekspertów

Polscy przedsiębiorcy popierają pobudzenie gospodarek krajów UE poprzez inwestycje w termomodernizację budynków – napisała Konfederacja Lewiatan, w stanowisku dotyczącym dokumentu „A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives”, ogłoszonym przez Komisję Europejską.

Dorota Zawadzka–Stępniak
Fot. Konfederacja Lewiatan

Polscy przedsiębiorcy popierają pobudzenie gospodarek krajów UE poprzez inwestycje w termomodernizację budynków – napisała Konfederacja Lewiatan, w stanowisku dotyczącym dokumentu „A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives”, ogłoszonym przez Komisję Europejską.

Konfederacja Lewiatan w raportach: „Impuls energii dla Polski” i „Impuls dla Polski 2020-2022” wskazuje, że dzięki masowej termomodernizacji budynków może powstać w naszym kraju 85 tys. dodatkowych miejsc pracy. 

Osiągnięcie łącznego poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do  2030 roku, wymaga ograniczenia emisji powodowanej przez budynki o 60%. To oznacza, że trzeba zwiększyć liczbę budynków poddawanych termomodernizacji, jak i jej głębokość.

- Obecnie w UE tylko 1% budynków rocznie jest modernizowanych pod kątem poprawy efektywności energetycznej, a zaledwie w 0,2% przypadków redukcja zapotrzebowania na energię przekracza 60% – mówi Dorota Zawadzka – Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan. 

Zdaniem Konfederacji Lewiatan należy zadbać, aby wraz ze wzrostem efektywności energetycznej budynku poprawie ulegały też parametry istotne z punktu widzenia zdrowia i komfortu osób w nim przebywających.. Poza budynkami mieszkalnymi, które są priorytetem należy też  skoncentrować się na budynkach użyteczności publicznej, szkołach, szpitalach i obiektach będących w najgorszym stanie.

Czytaj także: Nowe obowiązki właścicieli domów w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków >>>

- Wyrażamy żal, że Komisja Europejska ani nie zaproponowała konkretnego sposobu przeznaczania funduszy UE na termomodernizację, ani nie utworzyła nowego ośrodka, który wspierałby i koordynował działania w tym zakresie. Z dużą ostrożnością podchodzimy też do ewentualnego rozszerzenia systemu handlu emisjami (EU ETS) na budynki/zużycie energii do ogrzewania. Miałoby to niewielki wpływ na zwiększenie skali termomodernizacji budynków, natomiast mogłoby negatywnie oddziaływać na politykę dotyczącą efektywności energetycznej - dodaje Dorota Zawadzka – Stępniak.

Zdaniem Lewiatana model finansowania powinien z jednej strony wspierać  inwestycje termomodernizacyjne, z drugiej zaś zachęcać do angażowania w takie przedsięwzięcia osoby fizyczne, firmy lub sektor bankowy.

Udostępnij artykuł: