Gospodarka: E-gospodarka – brak alternatywy

KF 2012.10-12 (październik - grudzień 2012)

Polska gospodarka internetowa osiągnęła w 2009 r. wartość 35,7 mld zł, czyli 2,7 proc. PKB. Oznacza to, że generuje wartość dodaną większą niż górnictwo. Prognoza rozwoju sektora e-commerce mówi o wzroście rzędu 14 proc. rocznie. O tym, co zrobić, by ten rozwój przyspieszyć i optymalnie wykorzystać możliwości e-handlu rozmawiano podczas panelu "E-gospodarka - szansa dla Europy i Polski" w Sopocie podczas tegorocznego Forum Nowych Idei.

Polska gospodarka internetowa osiągnęła w 2009 r. wartość 35,7 mld zł, czyli 2,7 proc. PKB. Oznacza to, że generuje wartość dodaną większą niż górnictwo. Prognoza rozwoju sektora e-commerce mówi o wzroście rzędu 14 proc. rocznie. O tym, co zrobić, by ten rozwój przyspieszyć i optymalnie wykorzystać możliwości e-handlu rozmawiano podczas panelu "E-gospodarka - szansa dla Europy i Polski" w Sopocie podczas tegorocznego Forum Nowych Idei.

Eksperci (Leszek Wroński – KPMG, Mark Brailey – Intel Corporation, Anna Sieńko – IBM Polska, Artur Waliszewski – Google, Grzegorz Wójcik – Grupa Allegro) byli zgodni co do tego, że warunkiem wykorzystania potencjału e-gospodarki, jest stały dialog między konsumentami, biznesem i odpowiednimi agendami państwa. Europejskie, a także polskie firmy stoją wobec wyzwania, jak optymalnie wykorzystywać potencjał nowych technologii do budowania swojej przewagi konkurencyjnej.

Stąd to właśnie państwo powinno tworzyć warunki sprzyjające temu procesowi – poprzez zapewnienie dostępu i otwartości w sieci, zachęcanie do uczciwej konkurencji, kształcenie kapitału ludzkiego i wspomaganie napływu inwestycji do e- -gospodarki. To szansa rozwoju i wzrostu zatrudnienia. Wpływ e-transformacji na rynek okazał się znaczący. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: