Gospodarka: Inwestować, nie wydawać

NBS 2017/03

Z Jerzym Kwiecińskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju rozmawiał Maciej Małek.

Jak najkrócej opisałby pan cele, ramowe założenia, komponenty i priorytety Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju?

– Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zmienia diametralnie podejście do polityki rozwoju w naszym kraju. Chcemy wykorzystywać potencjały rozwojowe nie tylko dużych miast i dużych ośrodków gospodarczych, ale i mniejszych centrów, w tym na obszarach wiejskich. Innymi słowy – naszym celem jest harmonijny rozwój kraju jako integralnej całości. W sensie formalnym oznacza to rezygnację z wcześniej obowiązującego paradygmatu rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego. Zakładał on koncentrowanie procesów rozwojowych w najsilniejszych ośrodkach gospodarczych, przy założeniu jego późniejszego rozprzestrzeniania się do mniejszych ośrodków i obszarów wiejskich w procesie dyfuzji właśnie. W naszej ocenie, tego typu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: