Gospodarka o obiegu zamkniętym: nowe obowiązki dla firm i potężne koszty

Czysty zysk / Firma

Kubły na śmieci
Fot. stock.adobe.com/Yali Shi

Gospodarka o obiegu zamkniętym może przynieść europejskim przedsiębiorstwom nawet 8 proc. oszczędności w skali roku. Jednak jednocześnie to też potężne koszty, które trzeba będzie najpierw ponieść.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to idea, która ma doprowadzić do tego, że będziemy utrzymywali jak najdłużej wartość materiałów. Odpadów ma być jak najmniej.

17 kwietnia Parlament Europejski przyjął propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą pakietu o obiegu zamkniętym , gdzie cele dotyczące recyklingu jeszcze wyżej są stawiane: będzie trzeba więcej odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych, poddawać recyklingowi nawet 65 proc. Widać, że mamy w tym obszarze sporo jeszcze do zrobienia.

– W Polsce gminy poddają recyklingowi nieco mniej niż 20 proc. odpadów komunalnych, które generują mieszkańcy – mówi Julia Patorska, lider zespołu ds. analiz ekonomicznych Deloitte. –  Do 2020 r., zgodnie z obowiązującymi już teraz regulacjami, gminy będą zobowiązane poddawać recyklingowi 50 proc. odpadów komunalnych.

Jak najmniej odpadów

Gospodarka o obiegu zamkniętym to idea, która ma doprowadzić do tego, że będziemy utrzymywali jak najdłużej wartość materiałów. Odpadów ma być jak najmniej. I jak najmniej ma ich trafiać na składowiska, a jak najwięcej mamy z nich odzyskiwać wartościowego surowca. Ale wiemy, że nie wydarzy się to w ciągu pół roku, czy nawet roku. Potrzebna jest ogromna praca, zarówno po stronie rządu i regulatora, do tego, aby przygotować rynek do takich zmian.

– Przedsiębiorcy będą musieli zmienić swoje modele biznesowe – komentuje Julia Patorska. – Ale także musi się zmienić świadomość konsumentów: w jaki sposób kupować, w jaki sposób konsumować, w jaki sposób pozbywać się odpadów.

Do tej pory większość kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi ponosili mieszkańcy. Jeśli chcemy, aby poziom recyklingu zwiększył się, a do tego właśnie jesteśmy zobowiązani, producenci muszą zacząć dokładać do gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez system rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Źródło: MarketNews24