Gospodarka rośnie jak na… pojazdach

Komentarze ekspertów

Półroczne wyniki branży leasingowej z 3,7% wzrostem z w segmencie samochodów osobowych i pojazdów do 3,5t pokazują, iż branża, czy raczej jej klienci, poradzili sobie z rozwojem biznesu w porównaniu z ubiegłym rokiem. Pamiętamy zamieszanie wynikające ze zwiększonego popytu na pojazdy w związku z kończącym się odliczeniem VAT.

Półroczne wyniki branży leasingowej z 3,7% wzrostem z w segmencie samochodów osobowych i pojazdów do 3,5t pokazują, iż branża, czy raczej jej klienci, poradzili sobie z rozwojem biznesu w porównaniu z ubiegłym rokiem. Pamiętamy zamieszanie wynikające ze zwiększonego popytu na pojazdy w związku z kończącym się odliczeniem VAT.

Charakterystyczne jest to, iż wzrosty nie rozkładały się równomiernie pomiędzy firmami leasingowymi: pierwsza dziesiątka w rankingu tego segmentu zwiększyła sprzedaż swoich produktów o blisko 16%. Pojawiły się dwie silne promocje cenowe, mamy w tej grupie podmioty z wysokimi, dwucyfrowymi tempami wzrostu. Są też firmy, które zanotowały spadki sprzedaży. Rynek nie jest zatem zrównoważony, za jego rozwój odpowiadają odważne strategie cenowe i dystrybucyjne.

Należy pamiętać, że branża leasingowa obsługuje przede wszystkim firmy z segmentów MŚP, a te w większości lokują swe produkty i usługi na rynku wewnętrznym. Jeśli czynniki makroekonomiczne, takie jak wzrost realnych wynagrodzeń (np. spowodowany malejącą inflacją) czy spadek bezrobocia sprzyjają popytowi, to pojawia się zwiększona gotowość do inwestowania tak samo w dobra powszechnego użytku (samochody osobowe), jak i sprzęt bardziej specjalistyczny (pojazdy dostawcze). Prognozy dla gospodarki polskiej są dobre, na pewno możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach pierwszych pozytywnych efektów środków unijnych - wszystko to sprzyjać będzie nastrojom zakupowym.

Sektor transportu ciężkiego w leasingu miał w pierwszym półroczu 2015 obroty niższe niż rok temu. W tym sektorze tempo zmian jest również bardzo zróżnicowane. Sektor ten jest "ciągnięty" przez pierwszą dziesiątkę ze średnim 15,4% wzrostem. Z ofertą na finansowanie transportu ciężkiego najlepiej docierają do klientów te podmioty, które w swoich modelach biznesowych stawiają na wysoką specjalizację wyznaczonych zespołów sprzedażowych, dobrą znajomość biznesu dostawców sprzętów i stałą relację z nimi.

Mimo obaw o stan branży transportowej, pojawiających się w związku z rosyjskim embargiem na polskie towary czy próbami regulacji rynku przewozów w Niemczech, branża leasingowa nie zanotowała spadku wiarygodności kredytowej klientów z tego sektora. Gross polskich firm transportowych to podmioty małe lub średnie, posiadające zdolność do szybkiej zmiany kierunków (np. transport wewnętrzny w miejsce międzynarodowego) i rodzajów przewozów. Jeśli nawet na przełomie 2014 r. i 2015 r. wystąpiło ryzyko spadku dyscypliny płatniczej, to już pierwsza połowa tego roku pokazała, że klienci dostosowali się do nowych warunków i nie tylko obsługują zadłużenie, ale także zwiększają liczbę zestawów.

Szacunek Związku Polskiego Leasingu ze stycznia br., wskazujący na 11,2% wzrost całego rynku, został już przekroczony. Patrząc na tempo letnich zamówień, możemy liczyć na utrzymanie przynajmniej 14-15% wzrostu w segmentach tzw. ruchomości, gdzie samochody osobowe, dostawcze i transport ciężki stanowią większość biznesu.

Andrzej Krzemiński,
Prezes Zarządu,
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

 

Udostępnij artykuł: