Gospodarka: Zostało wiele do zrobienia

NBS 2017/04

Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich, rozmawiał Maciej Małek.

Dobiegająca końca trzyletnia kadencja Rady i Zarządu Związku Banków Polskich to w zgodnej opinii obserwatorów czas tyle niełatwy, co obfitujący w ważne dla rynków finansowych i ich otoczenia wydarzenia. Uznaliśmy więc za istotne, aby obok próby podsumowania dokonań wskazać, jak z perspektywy naszego Rozmówcy kształtuje się perspektywa na przyszłość.

Jak zechciałby Pan podsumować mijającą właśnie kadencję, ze szczególnym uwzględnieniem tych wydarzeń, których nie obejmowała agenda przyjęta w dokumentach i uchwałach programowych?

– Mijające trzy lata to okres intensywnych przemian w polskim sektorze bankowym, ale także wielu trudnych, nie wolnych od napięć momentów i wyzwań wywołanych ogromną zmiennością na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: