Gothaer: kobiety za kierownicą

Finanse i gospodarka

Gothaer zwraca uwagę, że na koniec 2014 r. w Polsce uprawnienia do prowadzenia pojazdów posiadało niemal 20 mln Polaków - blisko 7,7 mln kobiet oraz 11,9 mln mężczyzn (dane CEPiK). 10 lat wcześniej, w 2004 r., kierowców mieliśmy dwukrotnie mniej, a udział pań wynosił zaledwie 32 proc.

Gothaer zwraca uwagę, że na koniec 2014 r. w Polsce uprawnienia do prowadzenia pojazdów posiadało niemal 20 mln Polaków - blisko 7,7 mln kobiet oraz 11,9 mln mężczyzn (dane CEPiK). 10 lat wcześniej, w 2004 r., kierowców mieliśmy dwukrotnie mniej, a udział pań wynosił zaledwie 32 proc.

"Jak widzimy, pań za kółkiem przybywa więcej niż panów, co wynika przede wszystkim ze zmiany roli kobiet w życiu społecznym" - mówi Marek Dmytryk, zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaerze.

Z ostatniej przeprowadzonej policyjnej analizy wypadków drogowych wynika, że w 2013 r. sprawcami 3 na 4 zdarzeń byli mężczyźni. Kobiety spowodowały 21 proc. wypadków. Również z wewnętrznych statystyk Gothaer wynika, że udział kobiet wśród zgłoszonych szkód komunikacyjnych w 2014 r. był sporo mniejszy niż mężczyzn i wynosił 30 proc.

"Kierowcy mężczyźni są z reguły pewniejsi za kierownicą, odważniejsi i przejawiają większą skłonność do brawury, czego skutki są niestety bardzo poważne" - ocenia Marek Dmytryk.

Źródło: PIU

Udostpnij artyku: