Gothaer o pułapkach w ubezpieczeniu samochodu

Finanse i gospodarka

Gothaer radzi, by przed zakupem ubezpieczenia samochodu dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz informacjami zawartymi w umowie.

Gothaer radzi, by przed zakupem ubezpieczenia samochodu dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz informacjami zawartymi w umowie.

"Choć ogólne warunki to obszerny dokument, a kwestie w nim opisane, nie zawsze są w pełni zrozumiałe dla klienta, to jednak tylko ich znajomość ustrzeże nas przed przykrymi niespodziankami w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej" - zaznacza Marek Dmytryk, menedżer produktu w Biurze Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer. "Jeżeli jakiś zapis jest dla nas niezrozumiały zawsze pytajmy agenta lub wręcz poprośmy o jego wyjaśnienie oraz przedstawienie nam naszych praw i obowiązków wynikających z zawieranej umowy ubezpieczenia" - dodaje.

Kupujący ubezpieczenie powinni zdawać sobie sprawę z wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel będzie mógł odmówić wypłaty odszkodowania m.in. gdy właściciel samochodu nie zadbał o przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych pojazdu bądź gdy zdarzenie spowodował kierowca znajdujący się w pod wpływem alkoholu albo po użyciu środków odurzających czy substancji psychotropowych.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: