Gothaer o ubezpieczeniu turysty

Finanse i gospodarka

Rokrocznie wzrasta liczba wydawanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego. Gothaer przypomina, że  EKUZ nie pokrywają jednak wszystkich wydatków związanych z leczeniem poza krajem.

Rokrocznie wzrasta liczba wydawanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego. Gothaer przypomina, że  EKUZ nie pokrywają jednak wszystkich wydatków związanych z leczeniem poza krajem.

EKUZ ma kilka wad. Karta nie zapewnia np. organizacji i pokrycia kosztów powrotu do kraju, które w skrajnych przypadkach potrafią być liczone w setkach tysięcy złotych. Ponadto bezpłatna pomoc medyczna zostanie udzielona przez placówki medyczne tylko w zakresie określonym przepisami danego państwa członkowskiego UE. Czyli np. w Niemczech każdy dzień w szpitalu kosztuje 10 euro.

Uzupełnieniem karty EKUZ jest dobrowolne ubezpieczenie turystyczne, które zadziała w sytuacjach wyłączonych z zakresu ochrony w ramach NFZ. "Ubezpieczenie turystyczne zapewnia przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia bez konieczności współpłacenia, a także pokrycie kosztów ratownictwa i transportu medycznego - od pomocy i transportu z miejsca zdarzenia do szpitala, po transport lotniczy do kraju pod opieką lekarza" - wymienia Anna Materny z Gothaera.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: