Gothaer w 2013 r.

Finanse i gospodarka

W 2013 r. Gothaer osiągnął przypis składki brutto w wysokości 502,7 mln zł i odnotował zysk netto równy 2,1 mln zł.

W 2013 r. Gothaer osiągnął przypis składki brutto w wysokości 502,7 mln zł i odnotował zysk netto równy 2,1 mln zł.

Wzrost w segmencie ubezpieczeń dla firm wyniósł 35 proc. Gothaer konsekwentnie realizował strategię wzrostu w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Na koniec 2013 r. stanowiły one 38 proc. portfela, w porównaniu z 30,5 proc. w roku ubiegłym. Przypis składki w ubezpieczeniach majątkowych wzrósł o 5,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wzrost wyniósł z kolei 53 proc.

"Idąc w kierunku zrównoważonej struktury portfela, udało nam się zgodnie z założeniami, zwiększyć udział ubezpieczeń osobowych i majątkowych względem ubezpieczeń komunikacyjnych" - mówi Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes Gothaera. "Przed nami kolejny rok pełen wyzwań. Chcemy, aby Gothaer był firmą jeszcze bardziej przyjazną i dostępną, oferującą swoim klientom najwyższą jakość obsługi" - dodaje.

W 2013 roku Gothaer m.in. zakończył procesy centralizacji funkcji serwisowych, podniósł efektywność procesów likwidacji szkód, a także powołał Zespół ds. Reklamacji i Odwołań.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: