Gotówką, kartą albo telefonem – tak będziemy płacić w gminie lub powiecie

Aktualności

Już tysiąc urzędów samorządowych przystąpiło do programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej - mówi w rozmowie z aleBank.pl Dorota Dublanka, prezes powołanej przez KIR fundacji Cyberium

Już tysiąc urzędów samorządowych przystąpiło do programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej - mówi w rozmowie z aleBank.pl Dorota Dublanka, prezes powołanej przez KIR fundacji Cyberium

#DorotaDublanka #Cyberium: W #WebPOSPaybynet liczba kont dostępowych dla urzędników samorządowych jest nieograniczona #wartobezgotówkowo #KIR

RL: Ambicją rządu jest, aby w każdym urzędzie w Polsce można było regulować należności kartą płatniczą lub telefonem komórkowym. Realizacji tego celu służy m.in. Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, prowadzony wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju i KIR.  Jaka jest rola Fundacji Cyberium w realizacji Programu?DD: Fundacja KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji „Cyberium” jest partnerem społecznym Programu,  odpowiedzialnym m.in. za jest za wsparcie finansowe i edukacyjne Programu oraz pozyskiwanie środków na jego realizację.RL: Jak przebiega proces wdrożenia realizacji Programu? Ile urzędów już do niego przystąpiło?DD: Program jest realizowany od kwietnia tego roku i obejmuje urzędy wszystkich szczebli – wojewódzkie, marszałkowskie, urzędy miast i gmin oraz starostwa powiatowe. Dotychczas przystąpiło do niego 1000 urzędów. Do końca października br. z wykorzystaniem terminali POS i usługi WebPOS Paybynet klienci urzędów zrealizowali 128,2 tys. transakcji o wartości 16,2 mln zł. W mojej ocenie to bardzo dobry rezultat.  RL: Jakie korzyści może mieć dana jednostka administracji publicznej z tego powodu, że w jej urzędzie można regulować należności bezgotówkowo?DD: Możliwość uiszczania opłat administracyjnych za pomocą karty płatniczej lub telefonu komórkowego to korzyść zarówno dla urzędu, jak i dla jego klientów. Popularyzowanie bezgotówkowych płatności to istotny element programu cyfryzacji państwa. Urząd udostępniający możliwość realizacji płatności bez użycia gotówki nie tylko realnie oszczędza na kosztach obsługi gotówki, ale również zyskuje wizerunek miejsca nowoczesnego i przyjaznego klientom.

RL: Domyślam się, że urzędy nie ponoszą kosztów instalowania terminali POS i usługi WebPOS Paybynet?DD: Zgadza się. Urzędy nie płacą za instalację i używanie terminali POS, ani za aktywowanie i używanie usługi WebPOS Paybynet. Żadnych opłat z tytułu realizowanych płatności nie ponoszą także klienci.RL: Czy każdy urząd może dostać dowolną liczbę terminali POS do przyjmowania płatności kartą płatniczą?DD: Liczba terminali POS dla urzędów w ramach Programu jest ściśle określona. W przypadku usługi WebPOS Paybynet liczba kont dostępowych dla urzędników obsługujących klienta nie jest w żaden sposób ograniczona.RL: Czyli jeśli chcę dokonać płatności telefonem, to mogę to zrobić w dowolnym miejscu w danym urzędzie, gdzie przy komputerze jest tego typu aplikacja?DD: Tak, usługa WebPOS Paybynet jest rodzajem wirtualnego terminala do wykonywania płatności za pomocą smartfonu, w oparciu o mobilne aplikacje bankowe. Jedynym wymogiem technicznym warunkującym korzystanie z usługi jest to, aby komputer przy którym pracuje urzędnik obsługujący klienta miał zainstalowaną przeglądarkę internetową oraz dostęp do Internetu.

RL: Obecnie Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji samorządowej jest dobrowolny. Ale wkrótce mają się pojawić przepisy, które będą nakazywały przyjmowanie płatności bezgotówkowych wszędzie tam, gdzie teraz są przyjmowane płatności gotówkowe. Czyli wszędzie w Polsce będziemy mogli płacić zarówno gotówką, jak i bezgotówkowo. To oznacza, że wcześniej czy później urzędy i tak będą zobowiązane do przyjmowania płatności bezgotówkowych.DD: I tu dochodzimy do założeń Programu Zrównoważonego Rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który podkreśla kwestię zrównania dostępu do płatności gotówkowych i bezgotówkowych.W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której dużo łatwiej jest zapłacić kartą czy telefonem w wielkim mieście niż w małej miejscowości. Przyśpieszenie rozwoju gospodarczego kraju będzie miało związek z umożliwieniem dostępu do szerokopasmowego Internetu każdemu Polakowi, w dowolnym miejscu w kraju. Skoro dostęp do Internetu ma być powszechny, to nie ma powodu, aby mieszkańcy mniejszych miejscowości nie mieli dostępu do urządzeń umożliwiających płatności bezgotówkowe. Upowszechnienie płatności bezgotówkowych, co pokazują przykłady wysokorozwiniętych krajów, są jednym z istotniejszych czynników wpływających na rozwój gospodarczy i cywilizacyjny w tych państwach.RL: Gdzie samorządy mogą szukać informacji o Programie i gdzie mogą składać wnioski, aby do niego przystąpić?DD: Szczegółowe informacje o Programie są dostępne na stronie KIR pod adresem: www.kir.pl/program oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: www.mr.gov.pl/bezgotowkaRL:  W ramach działań promujących Program, KIR ogłosił konkurs dla urzędów. Na czym polega ta inicjatywa?DD: Celem konkursu, organizowanego pod hasłem „Warto bezgotówkowo”, jest wspieranie wizerunku urzędu jako miejsca udostępniającego nowoczesne formy płatności. Daje on możliwość zaangażowania zarówno urzędu jak i jego mieszkańców w promowanie idei płatności bezgotówkowych. Patronat nad konkursem sprawuje Ministerstwo Rozwoju. Zachęcam do zainteresowania się tym projektem i zapoznania ze szczegółami, dostępnymi na stronie kir.pl. 
Udostępnij artykuł: