GPW: 119,32 mln zł zysku netto w 2019 r. Co z wypłatą dywidendy?

Gospodarka

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 119,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 183,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 119,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 183,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

@GPW_WSExchange odnotowała 119,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 183,68 mln zł zysku rok wcześniej #GPW #giełda

Zysk operacyjny wyniósł 156,3 mln zł wobec 170,21 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 193,22 mln zł wobec 201,97 w 2018 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 336,08 mln zł w 2019 r. wobec 346,78 mln zł rok wcześniej.

"Jesteśmy blisko półmetka strategii #GPW2022. To dobra okazja na krótkie podsumowanie tego, gdzie jesteśmy jako grupa kapitałowa i dokąd zmierzamy. Od momentu ogłoszenia zaktualizowanej strategii wykonaliśmy tytaniczną pracę, która zaowocowała prowadzonymi obecnie 22 projektami strategicznymi, a w 2019 r. na realizację trzech (rynek rolny, GPW Data oraz system transakcyjny) pozyskaliśmy finansowanie w kwocie prawie 40 mln zł z funduszy NCBR. W 2019 roku uruchomiliśmy część spośród ogłoszonych przez nas inicjatyw strategicznych" - napisał prezes Marek Dietl w liście do akcjonariuszy.

Czytaj także: 1 mln złotych od GPW na walkę z koronawirusem >>>

"W 2019 r. wypłaciliśmy 133,5 mln zł dywidendy ze skonsolidowanego zysku netto za 2018 r. (skorygowanego o udziały jednostek stowarzyszonych), a w ostatnich dziewięciu latach w sumie ponad 794 mln zł. Zarząd GPW zdecydował, że corocznie dywidenda wzrośnie nie mniej niż o 0,1 zł na akcję po 2019 r. do 2022 r., a towarzyszyć jej będzie konsekwentne wdrażanie inicjatyw strategicznych" - dodał prezes. 

Dietl zaznaczył, że początek 2020 roku przyniósł wiele wyzwań w związku ze światową pandemią COVID-19.

"Zarówno działania członków giełdy jak i samej giełdy, jak dotąd zdają egzamin w nowej sytuacji. Giełda przeprowadziła dodatkowe testy w celu potwierdzenia ciągłości działania i bezpieczeństwa obrotu w reżimie pracy zdalnej. Dzięki dużej determinacji całej kadry GK GPW jak i uczestników prowadzonych przez nas rynków, inwestorzy mogą korzystać z niezakłóconego dostępu do obrotu" - powiedział prezes. 

Czytaj także: Marek Dietl: giełda będzie działać mimo epidemii koronawirusa >>>

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 115,12 mln zł wobec 151,93 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW zarekomenduje nie mniej niż 2,4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

GPW zamierza zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję, podała spółka. 

"Intencją zarządu GPW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych" - czytamy w raporcie finansowym za 2019 r.

Jednocześnie intencją zarządu GPW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend:

- z zysku za 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję,

- wzrostu corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję, podano także. 

Spółka zastrzegła, że dywidenda jest wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie GPW, sprawozdania finansowego spółki.

"Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana walnemu zgromadzeniu, zarząd giełdy uwzględnia między innymi następujące istotne czynniki:

- potrzeby kapitałowe i inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy kapitałowej GPW,

- stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,

- niezbędne działania na rzecz rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce,

- potrzeby płynnościowe grupy kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności grupy kapitałowej GPW" - czytamy także. 

W ubiegłym roku akcjonariusze GPW zdecydowali o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję za 2018 r. 

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: