GPW: 19 lipca dniem dywidendy, 2 sierpnia dniem wypłaty

Gospodarka

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
By Beax (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zarekomendował 19 lipca 2018 r. jako dzień dywidendy oraz 2 sierpnia 2018 r. jako dzień wypłaty dywidendy, podała spółka.

Zarząd @GPW_WSExchange zarekomendował 19 lipca 2018 r. jako dzień dywidendy oraz 2 sierpnia 2018 r. jako dzień wypłaty dywidendy #dywidenda #giełda #GPW

Wcześniej rada nadzorcza GPW pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie rekomendowania wypłaty dywidendy w kwocie 92 338 400,00 zł, co oznacza wypłatę w wysokości 2,2 zł na jedną akcję i stanowi 63,3% skonsolidowanego zysku netto spółki za rok obrotowy 2017, przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: