GPW: 24,45 mln zł zysku netto, 38,57 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

Z rynku

GPW - Giełda Papierów Wartościowych - Logo
Giełda Papierów Wartościowych - Logo (źródło: GPW)

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) odnotowała 24,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 29,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto @GPW_WSExchange w I kw. 2019 r. wyniósł 10,84 mln zł wobec 13,72 mln zł zysku rok wcześniej #GPW #giełda

Zysk operacyjny wyniósł 29,38 mln zł wobec 36,16 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 38,57 mln zł w porównaniu z 43,99 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 84,16 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 85,94 mln zł rok wcześniej.

„Spadek przychodów ze sprzedaży w raportowanym okresie w stosunku do pierwszych 3 miesięcy 2018 r. wynikał przede wszystkim z niższych o 1,7 mln zł, tj. o 4,6% przychodów osiągniętych w segmencie rynku towarowego. Spadek przychodów w głównej mierze wynika z niższych przychodów w obszarze obsługi obrotu, na co miał wpływ spadek o 2,2 mln zł przychodów z tytułu obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia” – czytamy w raporcie.

Więcej najnowszych wiadomości o GPW >>>

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży GPW w okresie 3 miesięcy 2019 roku wyniosły 48,2 mln zł i były niższe od przychodów w stosunku do porównywalnego okresu o 1,4% tj. 0,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży TGE w okresie 3 miesięcy 2019 r. wyniosły 22,3 mln zł, natomiast w pierwszych 3 miesiącach 2018 roku wyniosły 23,8 mln zł, co oznacza spadek poziomu przychodów o 1,4 mln zł, tj. o 6,1%. Przychody spółki IRGiT w pierwszych 3 miesiącach 2019 roku wyniosły 11,8 mln zł i były niższe niż w okresie porównywalnym 2018 roku o 0,4 mln zł, tj. o 3,1%. Spadek przychodów wykazała spółka BondSpot, która wygenerowała przychody ze sprzedaży za okres od stycznia do marca 2019 roku na poziomie 2,8 mln zł wobec 3,0 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2018 roku, wymieniono w raporcie.

Łączne koszty działalności operacyjnej

„Łączne koszty działalności operacyjnej Grupy GPW w okresie od stycznia do marca 2019 r. wyniosły 54,3 mln zł i były wyższe o 6,0 mln zł, tj. o 12,3% w stosunku do kosztów w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Na wzrost kosztów działalności operacyjnej złożyły się: wzrost kosztów amortyzacji o 1,4 mln zł, wzrost kosztów osobowych i innych kosztów osobowych o 2,0 mln zł, tj. o 11,5%, wzrost kosztów podatków i opłat o 4,0 mln zł, tj. o 43,3% oraz spadek innych kosztów operacyjnych o 0,1 mln zł. W raportowanym okresie nastąpiła kalkulacja oraz ujęcie w wyniku Grupy opłaty rocznej za nadzór KNF, która w 2019 roku wyniosła 12,9 mln zł w porównaniu do 9,0 mln zł w 2018 roku” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 10,84 mln zł wobec 13,72 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: