GPW: 28,48 mln zł zysku netto w I kwartale 2018 roku

Gospodarka

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie odnotowała 28,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 27,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

 

#GPW odnotowała też spadek przychodów ze sprzedaży w I kw. 2018 r. w stosunku do pierwszych 3 miesięcy 2017 r. @GPW_WSExchange

Zysk operacyjny wyniósł 34,74 mln zł wobec 40,44 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 42,57 mln zł wobec 46,83 mln zł rok wcześniej.

Spadek przychodów ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,94 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 91,03 mln zł rok wcześniej.

„Spadek przychodów ze sprzedaży w bieżącym okresie w stosunku do pierwszych 3 miesięcy 2017 r. wynikał z niższych o 6,1 mln zł, tj. o 10,9% przychodów osiągniętych w segmencie rynku finansowego, głównie w obszarze obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi. Spadek przychodów został zanotowany również z obsługi emitentów o 0,4 mln zł, tj. o 6,7%, z kolei wartość przychodów ze sprzedaży informacji oraz kalkulacji stawek referencyjnych wzrosła w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego o 0,3 mln zł. Przychody z rynku towarowego są wyższe w stosunku do przychodów osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku o 1,1 mln zł, tj. o 3,1%. Wzrost przychodów na rynku towarowym wynika w największym stopniu ze wzrostu przychodów z obrotu energią elektryczną o 1,3 mln zł, tj. o 71% w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 12,43 mln zł wobec 12,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Wkrótce aktualizacja strategii

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie za kilka tygodni przedstawi aktualizację strategii do 2020 roku, poinformował prezes Marek Dietl.

„Za kilka tygodni zarząd GPW przedstawi aktualizację strategii na lata 2014-20, w której przedstawimy konkretne inicjatywy strategiczne zorientowane na poprawę pozycji konkurencyjnej i wzrost EBITDA. Nasze prace idą w parze z pracami nad rządową strategią rozwoju rynku kapitałowego, która pod lupę weźmie kwestie regulacyjne i instytucjonalne. Ten rok jest zatem kluczowy dla wytyczenia kierunków rozwoju naszego parkietu” – powiedział Dietl, cytowany w komunikacie.

Wcześniej Dietl powiedział, że GPW wyłoniła 12 nowych projektów w ramach aktualizacji strategii rozwoju i przedstawi je akcjonariuszom podczas rocznego walnego zgromadzenia.

GPW liczy na znacznie większą liczbę debiutów spółek

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie liczy na znacznie większą liczbę debiutów w kolejnych kwartałach, poinformował wiceprezes Jacek Fotek.

– Liczymy na znacznie większą liczbę debiutów w kolejnych kwartałach – powiedział Fotek podczas spotkania z dziennikarzami.

W I kwartale na głównym rynku GPW zadebiutowały 2 nowe spółki oraz jedna na NewConnect. Łączna wartość ofert wyniosła 99 mln zł.

Wcześniej prezes GPW poinformował, że giełda liczy na debiut do 10 spółek z portfela Krajowego Funduszu Kapitałowego w tym roku.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: