GPW: 3,18 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Gospodarka

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowili przeznaczyć na dywidendę kwotę 133 470 960 zł, co oznacza wypłatę w wysokości 3,18 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał.

GPW - Giełda Papierów Wartościowych - Logo
Giełda Papierów Wartościowych - Logo (źródło: GPW)

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowili przeznaczyć na dywidendę kwotę 133 470 960 zł, co oznacza wypłatę w wysokości 3,18 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał.

Akcjonariusze @GPW_WSExchange postanowili przeznaczyć na dywidendę kwotę 133 470 960 zł, co oznacza wypłatę w wysokości 3,18 zł na akcję #GPW

"Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 3,18 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 41 972 000. Jednocześnie ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 19 lipca 2019 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2019 r." - czytamy w komunikacie.Więcej najnowszych wiadomości o GPW >>>

Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 72,7% zysku skonsolidowanego (77,1% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych), podano także.

W 2018 r. GPW miała 183,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto

W 2018 r. spółka miała 183,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 158,74 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 151,93 mln zł wobec 71,68 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: