GPW: akcjonariusze zdecydowali o 2,5 zł dywidendy na akcję za 2020 rok

Gospodarka

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 104,93 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę, tj, o wypłacie w wysokości 2,5 zł na akcję, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych - Napis GPW
Giełda Papierów Wartościowych (źródło: Adobe Stock)

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 104,93 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę, tj, o wypłacie w wysokości 2,5 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie GPW podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za 2020 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 104 930 000,00 z. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 69,3% zysku skonsolidowanego (77,3% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych)" - czytamy w komunikacie.

Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 5 sierpnia

Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,5 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 41 972 000. Jednocześnie ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 23 lipca 2021 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2021 r., podano również.

Czytaj także: GPW: dywidendę w 2021 r. planuje więcej spółek niż przed rokiem, wypłacić mogą łącznie 25,4 mld zł; banki czekają na ruch KNF >>>

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: