GPW Benchmark wprowadza zmiany do metody wyznaczania indeksów WIRD, WIRF i WRR

Raporty

Administrator dokonał zmiany niektórych parametrów metody wyznaczania prototypowych indeksów WIRD, WIRF i WRR. GPW Benchmark rozpoczyna publikację indeksu jednopodstawowego oraz indeksów dla terminów predefiniowanych wstecz opartych na indeksach WIRD, WIRF i WRR, czytamy w komunikacie prasowym.

GPW Benchmark
Źródło: GPW

Administrator dokonał zmiany niektórych parametrów metody wyznaczania prototypowych indeksów WIRD, WIRF i WRR. GPW Benchmark rozpoczyna publikację indeksu jednopodstawowego oraz indeksów dla terminów predefiniowanych wstecz opartych na indeksach WIRD, WIRF i WRR, czytamy w komunikacie prasowym.

GPW Benchmark informuje, że w związku z wynikami konsultacji publicznych i dodatkowych analiz i konsultacji prowadzonych w ramach prac Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych[1], zmianie ulegają niektóre parametry metody wyznaczania prototypowych indeksów WIRD, WIRF i WRR dla terminu zapadalności O/N.

Parametry nowo wprowadzone to:

- Filtr maksymalnego progu wolumenowego pojedynczej transakcji, przy zastosowaniu zasady nadpisania wartości wolumenu transakcji wartością tego progu w przypadku jego przekroczenia

- Filtr dotyczący minimalnej liczba kontrybutorów wymaganej do wyznaczenia indeksu jako element zabezpieczający przed ustaleniem indeksu w sytuacji ryzyka skrajnie niskiej reprezentatywności indeksu

- Filtr minimalnego dziennego wolumenu transakcji dla indeksu jako parametr mitygujący ryzyko utraty reprezentatywności indeksu w sytuacjach, gdy istniałoby ryzyko, że indeks zostałby ustalony przy zbyt niskim poziomie transakcyjności indeksu

Parametry zmodyfikowane to:

- precyzja zaokrąglenia indeksu ON (zmiana z 4 miejsc po przecinku do 3 miejsc po przecinku).

- procedura fallback czyli procedura zastępcza stosowana w przypadku braku możliwości wyznaczenia wartości indeksu na podstawie niewystarczających danych

- zasada stosowania filtra obserwacji skrajnych oparta na algorytmie odnoszącego się do dziennej mediany stóp procentowych.

Czytaj także: Aleksandra Bluj: rynek wskazuje WIRF jako zamiennik dla WIBOR

Gdzie szukać informacji?

Zmiany do metody wyznaczania indeksów są opisane na stronie internetowej GPW Benchmark https://gpwbenchmark.pl/opisy_indeksow. Zmiany obowiązują od publikacji indeksów 1 sierpnia 2022 roku, czyli dla daty indeksów z 29 lipca 2022 roku.

Ponadto 1 sierpnia 2022 roku pod zakładką https://gpwbenchmark.pl/wartosci_i_statystyki GPWB rozpocznie publikację wartości indeksów jednopodstawowych oraz indeksów dla terminów predefiniowanych wstecz opartych na indeksach WIRD, WIRF i WRR po uwzględnieniu  dostosowanej parametryzacji metody.

Zasady kalkulacji określa Podsumowanie Konsultacji Publicznych dostępne na stronie pod zakładką GPW Benchmark - Materiały i Analizy. Publikacja tych indeksów będzie się odbywać o 13:30.

Historyczne wartości indeksów uległy modyfikacji i udostępnione  będą pod odpowiednimi linkami w zakładce https://gpwbenchmark.pl/wartosci_i_statystyki. Ze względu na zakończenie procesu weryfikacji danych dla transakcji niezabezpieczonych za 2019 rok zbiór historycznych wartości indeksów WIRD i WIRF oraz opartych na nich indeksów jednopodstawowych oraz indeksów dla terminów predefiniowanych wstecz, będzie obejmował szereg czasowy od 2 stycznia 2019 roku.

Czytaj także: GPW Benchmark zaczyna codzienną publikację wskaźników referencyjnych stopy procentowej

Indeks WRR

Dla indeksu WRR oraz dla opartych na nim indeksu jednopodstawowego oraz indeksów dla terminów predefiniowanych wstecz, historyczne wartości również będą obejmować okres od 2 stycznia 2019 roku, ale wszelkie analizy i wyniki symulacji dot. indeksu WRR mają  charakter testowy.

Docelowe wartości historyczne dla tych indeksów pojawią się na stronie administratora po zakończeniu weryfikacji danych o transakcjach zabezpieczonych za rok 2019 oraz po zakończeniu prac rozwojowych systemu do kalkulacji indeksów w zakresie  opracowywania indeksu WRR w związku ze zmianą zasad matchingu wynikającą z potrzeby uwzględnienia centralnie rozliczanych transakcji repo zawieranych na Bondspot w KDPW_CCP.


[1]  Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl)

Źródło: GPW Benchmark
Udostępnij artykuł: