GPW: debiut funduszu private debt – pierwszego oferowanego w publicznej emisji

Z rynku

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ, którego portfelem zarządza CVI Dom Maklerski na zlecenie Noble Funds TFI, 27 września zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. To pierwszy dopuszczony do obrotu giełdowego fundusz typu private debt, który jest oferowany w publicznej emisji, czytamy w komunikacie DM.

Rafał Lis CVI, Paweł Homiński Noble Funds TFI, Marcin Leja CVI.
Rafał Lis CVI, Paweł Homiński Noble Funds TFI, Marcin Leja CVI. Źródło: CVI DM

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ, którego portfelem zarządza CVI Dom Maklerski na zlecenie Noble Funds TFI, 27 września zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. To pierwszy dopuszczony do obrotu giełdowego fundusz typu private debt, który jest oferowany w publicznej emisji, czytamy w komunikacie DM.

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ to jeden z dostępnych instrumentów inwestycyjnych. Przede wszystkim jego strategia skupia się na udzielaniu przedsiębiorstwom finansowania dłużnego w formule niepublicznych emisji obligacji.

Po raz pierwszy w historii polskiego rynku inwestycji finansowych, fundusz private debt staje się publicznie i szeroko dostępny

Taki model, zwany private debt, stanowi alternatywę dla klasycznych strategii dłużnych.

Alternatywny instrument inwestycyjny

Formuła private debt jest postrzegana przez rynek jako rozwojowa i atrakcyjna, ponieważ zapewnia kontrolowany, stabilny, długoterminowy i przewidywalny przychód. Jest to możliwe dzięki dogłębnej analizie finansowej, połączonej z budową odpowiedniego modelu oceny ryzyka, jak również poprzez bezpośrednie negocjowanie warunków emisji podmiotu zarządzającego funduszem, którym jest CVI Dom Maklerski.

Formuła private debt (...) zapewnia kontrolowany, stabilny, długoterminowy i przewidywalny przychód

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ zawiera zdywersyfikowany portfel 36 emitentów, reprezentujących różne branże – nieruchomości, finansową, usługową, paliwową i przemysłową, co także minimalizuje ryzyko inwestycyjne.

Czytaj także: Rynek private debt w Polsce może mieć wartość kilkunastu miliardów euro

Publiczna emisja funduszu private debt – pierwszy raz w historii rynku

Po raz pierwszy w historii polskiego rynku inwestycji finansowych, fundusz private debt staje się publicznie i szeroko dostępny. Jest to o tyle istotne, że do tej pory możliwości zainwestowania w fundusze o podobnych strategiach były mocno ograniczone.

Certyfikaty funduszu, które nabywają inwestorzy, i które są notowane na giełdzie, pozwalają klientom na nowe możliwości

Było to możliwe tylko poprzez fundusze zamknięte w emisjach niepublicznych, w których oferty nie mogły być skierowane do grupy większej niż 149 inwestorów, którzy ponadto musieli inwestować minimalnie kwotę, będącą równowartością 40 tys. euro. To oznaczało, że fundusze te były praktycznie nieosiągalne dla większej liczby inwestorów, dysponujących mniejszymi zasobami finansowymi.

Debiut giełdowy funduszu private debt to ważny moment dla wielu inwestorów także z innego powodu. Certyfikaty funduszu, które nabywają inwestorzy, i które są notowane na giełdzie, pozwalają klientom na nowe możliwości. Jedną z nich jest inwestowanie nie tylko w okresach emisji funduszu, ale także wykorzystanie rynku wtórnego do nabycia lub sprzedaży certyfikatów.

Czytaj także: Pierwszy w historii fundusz private debt dla firm Europy Środkowej ze wsparciem EFI

Prognozy dla rynku private debt w CEE

‒ Perspektywy dla rynku private debt w regionie Europy Środkowej i Wschodniej są bardzo obiecujące. Wpływa na to szereg czynników, jak ogólna stabilność ekonomiczna, niespenetrowany rynek długu korporacyjnego o nawet 5-krotnym potencjale wzrostu i mocno ograniczona konkurencja funduszy, działających w modelu private debt.

Giełdowy debiut funduszu private debt to kolejny milowy krok w dynamicznym rozwoju tego segmentu rynku. Ponieważ w CVI od wielu lat propagujemy i edukujemy na temat modelu inwestycji private debt, cieszę się, że teraz większe grono inwestorów będzie mogło przekonać się o korzyściach z inwestycji w tę klasę aktywów – podkreśla Rafał Lis, Partner Zarządzający CVI Dom Maklerski.

Perspektywy dla rynku private debt w regionie Europy Środkowej i Wschodniej są bardzo obiecujące

‒ Noble Funds TFI oraz CVI łączy wieloletnie partnerstwo biznesowe. CVI zarządza portfelem 4 naszych funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych i łącznych aktywach ok. 4 mld zł.

Tym bardziej jestem przekonany, że nasze następne wspólne przedsięwzięcie, jakim jest wprowadzenie do publicznego obrotu Rentiera FIZ, będzie również naszym kolejnym sukcesem – dodaje Paweł Homiński, Prezes Zarządu Noble Funds TFI.

Czytaj także: CVI wiceliderem rankingu private debt w Europie

Źródło: CVI Dom Maklerski
Udostępnij artykuł: