GPW: nagrodzono najlepsze prace magisterskie i licencjackie na temat rynku kapitałowego

Edukacja

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozstrzygnęła szóstą edycję na najlepsze prace magisterskie i licencjackie.

GPW - Giełda Papierów Wartościowych - Logo
Giełda Papierów Wartościowych - Logo (źródło: GPW)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozstrzygnęła szóstą edycję na najlepsze prace magisterskie i licencjackie.

.@GPW_WSExchange rozstrzygnęła szóstą edycję na najlepsze prace magisterskie i licencjackie #GPW #giełda

W konkursie mającym na celu popularyzację wiedzy na temat rynku kapitałowego, jego instytucji oraz nowoczesnych instrumentów finansowych, mogły startować prace magisterskie i licencjackie obronione w 2018 roku. Nadesłane prace (łącznie trzydzieści sześć propozycji, po osiemnaście w konkursie na prace magisterskie i licencjackich) oceniała Kapitała Konkursu, składająca się z pracowników naukowych oraz ekspertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Brała ona pod uwagę przede wszystkim poziom merytoryczny prac – w tym oryginalność przedstawionego tematu, zakres badań, innowacyjność formułowanych wniosków, a także dobór źródeł bibliograficznych i poprawność językową.- W tym roku już po raz szósty wręczyliśmy nagrody dla najlepszym prac magisterskich oraz licencjackich. Mnie szczególnie cieszy tematyka najwyżej ocenionych prac, która podąża za bieżącymi trendami obserwowanymi na rynku kapitałowym w Polsce i na świecie. Laureaci konkursu na najlepsze prace magisterskie, to potencjalni doktoranci, a jedną z form uzyskania tytułu naukowego doktora są tzw. doktoraty wdrożeniowe. Taką formułę planuje wspierać również GPW będąc otwartą na współpracę z osobami zainteresowanymi rozwojem swojej kariery naukowej – powiedział dr Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.Czytaj także: „Bankowcy dla edukacji”: kto zwyciężył w Konkursie Grantowym Aktywny Student?

W tegorocznym konkursie, nagrody i wyróżnienia zdobyli:Prace magisterskie:
  1.  Najlepsza praca - Nagroda pieniężna w wysokości 6 000 zł:
Jowita Grzelak za pracę Determinanty ryzyka upadłości banków komercyjnych Europy Środkowo-Wschodniej, której promotorem była dr Patrycja Chodnicka - Jaworska. Praca została obroniona na Uniwersytecie WarszawskimUzasadnienie: nagroda za systemowo-pragmatyczny dobór tematyki badawczej oraz implikacyjny charakter badań ryzyka upadłości banków w Europie Środkowo-Wschodniej
  1.  Wyróżnienia - Nagrody pieniężne w wysokości 2 000 zł każda:
Jakub Przytocki za pracę Asymetria informacyjna na rynku kapitałowym – analiza zjawiska i prawne sposoby zapobiegania jego występowaniu, której promotorem był dr hab. Krzysztof Oplustil. Praca została obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim w KrakowieUzasadnienie: Wyróżnienie za pogłębioną analizę znaczenia komunikacji pomiędzy interesariuszami rynku kapitałowego oraz rekomendacje prawnych mechanizmów ją wspierającychRomuald Rzeszutko za pracę Elektroniczne walne zgromadzenia – perspektywa doktrynalna i empiryczna, której promotorem był dr hab. Artur Nowacki. Praca została obroniona na Uniwersytecie WarszawskimUzasadnienie: Wyróżnienie za kompleksowe i dojrzałe scharakteryzowanie potencjału wdrożenia technologii cyfrowych do prowadzenia walnych zgromadzeńWojciech Piasecki za pracę Efekt Trumpa – analiza wpływu wyborów prezydenckich w Polsce na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, której promotorem była Małgorzata Snarska. Praca została obroniona na Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUzasadnienie: Wyróżnienie za gruntowną weryfikację zjawisk zidentyfikowanych na rynkach zagranicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Prace licencjackie:
  1.  Najlepsza praca - Nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł:
Paulina Bancerz za pracę Asymetria informacji a rezerwy płynności spółek akcyjnych, której promotorem była Anna Białek-Jaworska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Warszawskim.Uzasadnienie: Nagroda za właściwe zestawienie asymetrii informacji w teorii ekonomii oraz zbadanie zjawiska asymetrii informacji w kontekście rezerw płynności utrzymywanych w spółkach akcyjnych
  1.  Wyróżnienia - Nagrody pieniężne w wysokości 1 500 zł każda:
Jan Maliński za pracę Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych z zastosowaniem symulacji Monte Carlo, której promotorem był dr Andrzej Rutkowski. Praca została obroniona na Uniwersytecie WarszawskimUzasadnienie: Wyróżnienie za oryginalne i dojrzałe zastosowanie koncepcji symulacji do wyceny wartości przedsiębiorstwaŁukasz Kołodziejczyk za pracę Zastosowanie analizy fundamentalnej i analizy behawioralnej w doborze akcji do portfela inwestycyjnego, której promotorem był dr Paweł Porcenaluk. Praca została obroniona na Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuUzasadnienie: Wyróżnienie za ambitne połączenie analizy fundamentalnej z analizą behawioralną w kształtowaniu portfela inwestycyjnegoFranciszek Chmiel za pracę Wpływ polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego na rynek główny GPW w latach 2001-2017, której promotorem był dr Andrzej Zyguła. Praca została obroniona na Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUzasadnienie: Wyróżnienie za rzetelne i pragmatyczne przedstawienie wpływu polityki monetarnej na rynek główny GPW
Udostępnij artykuł: