GPW: nowe kontrakty terminowe na pojedyncze spółki

Z rynku

19 września br. do obrotu wprowadzono pięć nowych kontraktów terminowych na pojedyncze spółki notowane na Głównym Rynku warszawskiej giełdy.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadziła na rynek nowe kontrakty terminowe. Po rozszerzeniu oferty o 5 nowych instrumentów na GPW notowane będą 33 kontrakty na akcje spółek. Inwestorzy będą mieli teraz możliwość zawierania transakcji na kontraktach opartych o akcje spółek:Grupa Azoty, ING Bank Śląski, Ciech, mBank i Kruk – podała GPW.

Wszystkie kontrakty będą miały ten sam mnożnik, wynoszący 100, co oznacza, że na każdy kontrakt będzie przypadało 100 akcji. Sama wartość kontraktu obliczana jest jako iloczyn kursu kontraktu i mnożnika. – Kluczowe znaczenie dla nas ma dostosowanie oferty Giełdy do potrzeb inwestorów. Dlatego chociaż warszawski parkiet oferuje obecnie wiele zróżnicowanych instrumentów finansowych, regularnie wprowadza nowe produkty. Decyzja o wprowadzeniu nowych kontraktów terminowych jest naszą odpowiedzią na rosnące zainteresowanie inwestorów kontraktami na pojedyncze akcje. Instrumenty te są bardzo atrakcyjne, zwłaszcza w okresach zwiększonej zmienności na instrumentach bazowych – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, prezes GPW, dodając, że niedawno, 5 września, padł historyczny rekord wolumenu kontraktów akcyjnych na sesję.

Przypomnijmy, że obrót kontraktami na pojedyncze akcje jest wspierany przez animatorów rynku, czyli polskie i zagraniczne instytucje finansowe, a inwestorzy w każdej chwili mogą otworzyć i zamknąć pozycję, co w opinii GPW znacząco podnosi bezpieczeństwo obrotu tymi instrumentami. Giełda przypomina także, że kontrakty terminowe mogą być wykorzystywane przy zabezpieczaniu ryzyka strat na posiadanych w portfelu akcjach.

Leszek Sadkowski

Udostępnij artykuł: