GPW: nowe kontrakty terminowe na pojedyncze spółki

Z rynku

19 września br. do obrotu wprowadzono pięć nowych kontraktów terminowych na pojedyncze spółki notowane na Głównym Rynku warszawskiej giełdy.

19 września br. do obrotu wprowadzono pięć nowych kontraktów terminowych na pojedyncze spółki notowane na Głównym Rynku warszawskiej giełdy.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadziła na rynek nowe kontrakty terminowe. Po rozszerzeniu oferty o 5 nowych instrumentów na GPW notowane będą 33 kontrakty na akcje spółek. Inwestorzy będą mieli teraz możliwość zawierania transakcji na kontraktach opartych o akcje spółek:Grupa Azoty, ING Bank Śląski, Ciech, mBank i Kruk - podała GPW.

Wszystkie kontrakty będą miały ten sam mnożnik, wynoszący 100, co oznacza, że na każdy kontrakt będzie przypadało 100 akcji. Sama wartość kontraktu obliczana jest jako iloczyn kursu kontraktu i mnożnika. - Kluczowe znaczenie dla nas ma dostosowanie oferty Giełdy do potrzeb inwestorów. Dlatego chociaż warszawski parkiet oferuje obecnie wiele zróżnicowanych instrumentów finansowych, regularnie wprowadza nowe produkty. Decyzja o wprowadzeniu nowych kontraktów terminowych jest naszą odpowiedzią na rosnące zainteresowanie inwestorów kontraktami na pojedyncze akcje. Instrumenty te są bardzo atrakcyjne, zwłaszcza w okresach zwiększonej zmienności na instrumentach bazowych - powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, prezes GPW, dodając, że niedawno, 5 września, padł historyczny rekord wolumenu kontraktów akcyjnych na sesję.

Przypomnijmy, że obrót kontraktami na pojedyncze akcje jest wspierany przez animatorów rynku, czyli polskie i zagraniczne instytucje finansowe, a inwestorzy w każdej chwili mogą otworzyć i zamknąć pozycję, co w opinii GPW znacząco podnosi bezpieczeństwo obrotu tymi instrumentami. Giełda przypomina także, że kontrakty terminowe mogą być wykorzystywane przy zabezpieczaniu ryzyka strat na posiadanych w portfelu akcjach.

Leszek Sadkowski

Udostępnij artykuł: