GPW: obroty akcjami w sierpniu wzrosły o 4,4 proc. rdr do 18,3 mld zł

Gospodarka

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych wzrosła w sierpniu o 4,4 proc. rdr do 18,3 mld zł. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zwiększyła się w tym czasie o 1,8 proc. do 17,7 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie.

Zegary w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych wzrosła w sierpniu o 4,4 proc. rdr do 18,3 mld zł. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zwiększyła się w tym czasie o 1,8 proc. do 17,7 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie.

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 804,7 mln zł, o 2,8 proc. mniej niż rok wcześniej.

NewConnect

Na rynku NewConnect w sierpniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 83,3 proc. rdr do poziomu 293,1 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 83,3 proc. rdr i wyniosła 289,2 mln zł.

Czytaj także: GPW: inwestorzy indywidualni wygenerowali 24 proc. obrotów w I poł. 2021 roku; najlepszy wynik w ciągu ostatniej dekady >>>

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w sierpniu wyniósł 562,7 tys. szt., czyli o 14,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 4,3 proc. rdr do poziomu 267,3 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 9 proc. rdr do 118,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 97,4 proc. rdr do 158,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 14,8 proc. rdr do 18,6 tys. szt.

Jak podano, w sierpniu zanotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 0,9 proc. rdr do poziomu 209,7 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 37,7 proc. rdr do 36,5 mln zł.

Catalyst

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec sierpnia 101,2 mld zł, wobec 94,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 16,1 proc. rdr do poziomu 170 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 50,1 mld zł wobec 8,3 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 506,7 proc. rdr.

Kapitalizacja 382 spółek krajowych

GPW podała, że kapitalizacja 382 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w sierpniu wyniosła 682,6 mld zł (150,4 mld euro).

Łączna kapitalizacja 429 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 292,8 mld zł (285,0 mld euro).

Na rynku NewConnect w sierpniu zadebiutowały akcje spółki Punch Punk (wartość oferty: 1,5 mln zł).

W sierpniu 2021 r. na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

Wartość indeksu WIG na koniec sierpnia wyniosła 70.930,15 pkt. i była o 37,4 proc. wyższa niż przed rokiem.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: