GPW: obroty na rynku głównym giełdy wzrosły o 65,1 proc. rdr w czerwcu

Gospodarka

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 26,72 mld zł w czerwcu 2020 r., tj. wzrosła o 65,1% r/r, podała giełda.

Giełda Papierów Wartościowych - Napis GPW
Giełda Papierów Wartościowych (źródło: Adobe Stock)

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 26,72 mld zł w czerwcu 2020 r., tj. wzrosła o 65,1% r/r, podała giełda.

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku @GPW_WSExchange wyniosła 26,72 mld zł w czerwcu 2020 r. #GPW #giełda

"W czerwcu 2020 r. łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 26,7 mld zł, czyli o 65,1% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 65,2% r/r do poziomu 26,4 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,255 mld zł, o 49,5% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 49 569,17 pkt i była o 17,6% niższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 1030,7 proc. rdr

Na rynku NewConnect w czerwcu 2020 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 1030,7% r/r do 844,3 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 1121,8% r/r i wyniosła 820,86 mln zł.

Czytaj także: GPW: skrócenie sesji mogłoby być negatywne dla polskiego rynku kapitałowego >>>

"Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w czerwcu 2020 r. wyniósł 1154,1 tys. szt., czyli o 82,2% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 54,7% r/r do poziomu 554,3 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 126,9% r/r do 287 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 143,9% r/r do 283,3 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 9,4% r/r do 29,5 tys. szt." - czytamy dalej.

Wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi

W czerwcu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 158,8% rdr do poziomu 257,0 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 700,7% rdr do 75,0 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec czerwca 93,3 mld zł wobec 87,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 7% r/r do poziomu 230 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w czerwcu 2 mld zł wobec 25,3 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 92,2% r/r.

"Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w czerwcu 18,9 TWh, co oznacza wzrost o 14,5% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 3,8% r/r do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 16,6% rdr do poziomu 16 TWh" - napisano też w komunikacie.

Czytaj także: GPW: walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie 2,40 zł dywidendy na akcję >>>

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł w czerwcu o 33% r/r do 8,3 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 40,7% do poziomu 0,9 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 36,9% r/r do poziomu 7,4 TWh.

"Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynku spot wyniósł w czerwcu 2,4 TWh, co oznacza wzrost o 9,9% r/r. Czerwcowe dane w tej linii biznesowej są nieporównywalne r/r z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło wraz z końcem czerwca 2019 r." - czytamy także.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 86,1% r/r osiągając w czerwcu poziom 15 ktoe .

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 40,7% rdr, do wolumenu 1,6 TWh.

Kapitalizacja 392 spółek krajowych notowanych na głównym rynku wyniosła 472,9 mld zł

Kapitalizacja 392 spółek krajowych notowanych na głównym rynku na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 472,9 mld zł (105,9 mld euro). Łączna kapitalizacja 440 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła 865,6 mld zł (193,8 mld euro).

W ubiegłym miesiącu na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, w porównaniu do 19 sesji rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: