GPW: obroty na rynku głównym wzrosły o 30,8 proc. rdr we wrześniu

Gospodarka

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 22,35 mld zł we wrześniu 2020 r., tj. wzrosła o 30,8% r/r, podała giełda.

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 22,35 mld zł we wrześniu 2020 r., tj. wzrosła o 30,8% r/r, podała giełda.

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku @GPW_WSExchange wzrosła we wrześniu o 30,8 proc. rdr do 22,3 mld zł #GPW #giełda

"Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 37,6% r/r do poziomu 22,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 mld zł, o 31,4% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec sierpnia wyniosła 49 411,53 pkt i była o 13,8% niższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie GPW.

Rynek NewConnect

Na rynku NewConnect w sierpniu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 644,8% r/r do 1,3 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 643,5% r/r i wyniosła 1,28 mld zł.

Czytaj także: Biuro Maklerskie PKO BP liderem obrotów na rynku akcji GPW we wrześniu >>>

"Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w sierpniu wyniósł 1 224,7 tys. szt., czyli o 48,6% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 30% r/r do poziomu 579,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 74,5% r/r do 213,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 68% r/r do 386,2 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 74,1% r/r do 45,3 tys. szt." - czytamy dalej.

We wrześniu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 27,3% r/r do poziomu 183,49 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 195,4% r/r do 48,19 mln zł.

Rynek Catalyst

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec września 95,2 mld zł wobec 92,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 34,2% r/r do poziomu 181,7 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 7,4 mld zł wobec 18,4 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 59,7% r/r.

"Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 18,9 TWh, co oznacza spadek o 28,9% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 4,2% r/r do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 32,6% r/r do poziomu 16,1 TWh" - napisano też w komunikacie.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 11,1% r/r do 13,3 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 19,1% do poziomu 1,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 15,3% r/r do poziomu 12,1 TWh.

"Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') na rynku spot wyniósł 2 TWh, co oznacza wzrost o 16,1% r/r" - czytamy także.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') spadł o 66,9% rdr do poziomu 11,2 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 11,7% r/r, do wolumenu 1,3 TWh.

Kapitalizacja 388 spółek krajowych notowanych na głównym rynku wyniosła 467,9 mld zł

Kapitalizacja 388 spółek krajowych notowanych na głównym rynku na koniec września wyniosła 467,9 mld zł (103,4 mld euro). Łączna kapitalizacja 436 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła 804,7 mld zł (177,8 mld euro).

Na rynku NewConnect w sierpniu zadebiutowały akcje spółek Skinwallet i Duality.

W ubiegłym miesiącu na GPW odbyło się 22 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: