GPW: obroty na rynku głównym wzrosły o 73,2 proc. rdr w styczniu

Gospodarka

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 32,3 mld zł w styczniu 2021 r., tj. wzrosła o 73,2% r/r, podała giełda.

GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Grafika ilustracyjna
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (źródło: GPW)

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 32,3 mld zł w styczniu 2021 r., tj. wzrosła o 73,2% r/r, podała giełda.

"Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 74,5% r/r do poziomu 31,6 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,66 mld zł, o 92,9% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec stycznia wyniosła 56 978,68 pkt i była o 0,5% wyższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Wzrosty na NewConnect

Na rynku NewConnect w styczniu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 196,8% r/r do poziomu 1,1 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 209,7% r/r i wyniosła 1,1 mld zł.

"Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w styczniu wyniósł 803,7 tys. szt., czyli o 37% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 47,3% r/r do poziomu 444,9 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 52,5% r/r do 232,6 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 10,0% r/r do 100,0 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 26,8% r/r do 26,2 tys. szt." - czytamy dalej.

Czytaj także: Prezes GPW: w roku 2020 inwestorzy indywidualni docenili parkiet w Warszawie >>>

W styczniu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 66,3% r/r do poziomu 309,5 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 126,6% r/r do 57,1 mln zł.

Sytuacja na rynku Catalyst

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec stycznia 100,6 mld zł wobec 91,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 34,4% r/r do poziomu 285,3 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 32 mld zł wobec 25 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 28,2% r/r..

"Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 12,5 TWh, co oznacza spadek o 11,1% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 15,6% r/r do poziomu 3,2 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 17,6% r/r do poziomu 9,3 TWh" - napisano też w komunikacie.

Czytaj także: Jakie perspektywy przed GPW w 2021 roku?

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 33,3% r/r do 14,8 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 69,5% do poziomu 3,4 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 25,5% r/r do poziomu 11,5 TWh.

"Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') na rynku spot wyniósł 1,4 TWh, co oznacza spadek o 28,1% r/r" - czytamy także.

Czytaj także: Rok 2021 na rynku kapitałowym ‒ kontynuacja rozwoju i dobre perspektywy >>>

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 92,1% r/r do poziomu 3,9 ktoe.

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 72,6% r/r, do wolumenu 2,3 TWh.

Kapitalizacja 384 spółek krajowych notowanych na głównym rynku w styczniu wyniosła 544,7 mld zł (120 mld euro).

Łączna kapitalizacja 434 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 057,8 mld zł (233,1 mld euro).

Debiuty na GPW

Na głównym rynku GPW w styczniu zadebiutowały akcje spółek: Answear.com (wartość oferty: 80,5 mln zł) oraz Photon Energy (przejście z NewConnect).

Na rynku NewConnect w styczniu br. zadebiutowały akcje spółek: United Label (wartość oferty: 4,4 mln zł) i Incuvo (2,8 mln zł)

Na rynku Catalyst w styczniu 2021 r. zadebiutowały obligacje spółek: Cavatina Holding oraz White Stone Development  o wartościach emisji odpowiednio: 20 mln zł i 25 mln zł.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: