GPW: obroty na rynku głównym wzrosły o 9,6 proc. rdr, do 17,5 mld zł, w lutym

Gospodarka

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 17,45 mld zł w lutym 2020 r., tj. wzrosła o 9,6% r/r, podała giełda.

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 17,45 mld zł w lutym 2020 r., tj. wzrosła o 9,6% r/r, podała giełda.

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku @GPW_WSExchange wyniosła 17,45 mld zł w lutym 2020 r., tj. wzrosła o 9,6% r/r #GPW #giełda

"Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła w lutym 2020 r. o 13,1% r/r do poziomu 17,3 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w lutym 2020 r. 864,9 mln zł, o 13,1% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec lutego 2020 r. wyniosła 49 276,54 pkt i była o 17,7% niższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w lutym 2020 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 211% r/r do poziomu 367,5 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w lutym wzrosła o 212,2% r/r i wyniosła 364,3 mln zł., podano również.

Czytaj także: GPW zwiększa transparentność i bezpieczeństwo Alternatywnego Systemu Obrotu >>>

W lutym 2020 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 737,3 tys. szt., czyli o 39,4% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 44,8% r/r do poziomu 405,6 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 98,4% r/r do 185,2 tys. szt. w lutym 2020 r.

Wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi

W lutym 2020 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 184,5% r/r do poziomu 233,9 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 263,9% r/r do 46,1 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 94,8 mld zł na koniec lutego 2020 r. wobec 86,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w lutym 2020 r. o 37,4% r/r do poziomu 174,2 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w lutym 2020 r. 16,8 mld zł wobec 29,6 mld zł rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w lutym 2020 r. wyniósł 23,2 TWh, co oznacza wzrost o 41,1% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 7,1% r/r do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 47,6% r/r do poziomu 20,4 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w lutym o 116% r/r do 14,0 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 49,5% do poziomu 2,3 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 136,2% r/r do poziomu 11,7 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty) na rynku spot wyniósł w lutym 2020 r. 2,4 TWh, co oznacza wzrost o 2,1% r/r. Lutowe dane w tej linii biznesowej są nieporównywalne r/r z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło wraz z końcem czerwca 2019 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty) spadł o 15,7% r/r osiągając w lutym 2020 r. poziom 16,7 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł w lutym 2020 r. o 3,8% r/r, do wolumenu 1,6 TWh.

Łączna kapitalizacja spółek

Kapitalizacja 400 spółek krajowych notowanych na głównym rynku na koniec lutego 2020 r. wyniosła 472,1 mld zł (108,9 mld euro).

Łączna kapitalizacja 448 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła na koniec lutego 2020 r. 983,6 mld zł (226,9 mld euro).

Na rynku NewConnect w lutym 2020 r. zadebiutowały akcje spółki Spyrosoft (wartość oferty 0,11 mln zł).

Na rynku Catalyst w lutym 2020 r. zadebiutowały obligacje spółki P4 (wartość oferty 750 mln zł), miasta Olsztyn (wartość oferty 48 mln zł), miasta Ustka (wartość oferty 10 mln zł), gminy miasta Ełk (wartość oferty 25 mln zł) oraz gminy Podgórzyn (wartość oferty 25 mln zł).

W lutym 2020 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tak samo jak rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: