GPW otrzyma 30,3 mln zł dofinansowania z NCBiR na Platformę Transakcyjną?

Gospodarka

GPW - Giełda Papierów Wartościowych - Logo
Giełda Papierów Wartościowych - Logo (źródło: GPW)

Projekt Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), dotyczący budowy Platformy Transakcyjnej spełnił kryteria oceny i tym samym został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) do dofinansowania kwotą 30,28 mln zł, podała Giełda. Kwalifikowany koszt realizacji projektu został oszacowany na 53,7 mln zł.

Kwalifikowany koszt realizacji projektu @GPW_WSExchange został oszacowany na 53,7 mln zł #GPW #giełda

„Na obecnym etapie, pozytywna decyzja NCBiR o dofinansowaniu prac nad budową Platformy Transakcyjnej nie stanowi wiążącego zobowiązania do realizacji przez spółkę tego projektu. Od 2013 r. spółka korzysta z Platformy Transakcyjnej UTP (Universal Trading Platform). Obecnie spółka jest na wstępnym etapie analiz dotyczących ewentualnego wdrożenia nowej Platformy Transakcyjnej” – zastrzeżono w komunikacie.

Czytaj także: GPW: zakończenie XVII edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej >>>

Opcje rozważane przez GPW

Rozważane przez GPW opcje to:

– kupno nowej Platformy Transakcyjnej od zewnętrznego dostawcy,

– outsourcing Platformy Transakcyjnej,

– zbudowanie Platformy Transakcyjnej we własnym zakresie,

– dalsze eksploatowanie obecnie wykorzystywanej Platformy Transakcyjnej, wymieniono w raporcie.

Ostateczna decyzja jeszcze nie została podjęta

Spółka informuje też, że decyzja o wdrożeniu nowej Platformy Transakcyjnej nie została podjęta. Model wdrożenia nowej Platformy Transakcyjnej, harmonogram oraz precyzyjne zasady realizacji procesu wymagają przeprowadzenia szczegółowych analiz, a ostateczna decyzja wymaga m.in. uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: