GPW rozpoczęła publikowanie indeksu WIG140

Z rynku

Spółka GPW Benchmark od 20 grudnia 2021 roku wprowadza do Rodziny Indeksów Giełdowych nowy indeks WIG140, co jest odpowiedzią na zapotrzebowanie uczestników rynku kapitałowego. W skład portfela tego indeksu wchodzą pakiety akcji 140 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zakwalifikowanych do portfeli indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, informuje GPW.

GPW
Fot. stock.adobe.com/ Przemysław Szabłowsk

Spółka GPW Benchmark od 20 grudnia 2021 roku wprowadza do Rodziny Indeksów Giełdowych nowy indeks WIG140, co jest odpowiedzią na zapotrzebowanie uczestników rynku kapitałowego. W skład portfela tego indeksu wchodzą pakiety akcji 140 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zakwalifikowanych do portfeli indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, informuje GPW.

Będzie to indeks obliczany w formule dochodowej, tzn. oprócz kursów transakcji jego wartość uwzględniać będzie otrzymywane dywidendy i prawa poboru z akcji uczestniczących w portfelu indeksu. Rewizje kwartalne indeksu będą przeprowadzane po sesji w trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia.

‒ Nowy indeks to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez inwestorów, ale też istotne uzupełnienie aktualnej oferty GPW Benchmark w zakresie wskaźników rynku kapitałowego. Dzięki WIG140 inwestorzy będą mogli jednocześnie śledzić koniunkturę w grupie największych, średnich i małych spółek giełdowych.

Mamy też nadzieję, że nowy wskaźnik spotka się z szybkim zainteresowaniem ze strony inwestorów i dzięki temu w ofercie pojawią się instrumenty finansowe bazujące na WIG140.

Dzięki WIG140 inwestorzy będą mogli jednocześnie śledzić koniunkturę w grupie największych, średnich i małych spółek giełdowych

Intencją GPW Benchmark jest aktywnie dostosowywanie oferty indeksowej do zapotrzebowania rynkowego – mówi Zbigniew Minda, prezes Zarządu GPW Benchmark.

Czytaj także: Dwa nowe indeksy na GPW: WIG140 i WIG-gry

W portfelu indeksu największy udział mają akcje banku PKO BP, koncernu paliwowego PKN ORLEN oraz firmy ubezpieczeniowej PZU.

W sumie stanowią one blisko 22 proc. całego portfela indeksu.

Tabela 1. 10 spółek o największym udziale w indeksie WIG140:

Źródło: GPW

Czytaj także: ETF na sWIG80TR, najnowsza oferta dla inwestorów zainteresowanych małymi spółkami na GPW

Wartość bazowa indeksu w dniu 3 grudnia 2016 roku wynosiła 1000 punktów.

Obecnie indeks kształtuje się na poziomie 1292 punktów; a więc jego stopa zwrotu w okresie ostatnich 5 lat wyniosła prawie 30%.

Wykres 1. Wartość indeksu WIG140 w latach 2016-2021:

Źródło: GPW

Treść „Regulaminu Rodziny Indeksów Giełdowych” w wersji jednolitej, uwzględniająca nowe indeksy, dostępna jest tutaj.

Udostępnij artykuł: