GPW: skrócenie sesji mogłoby być negatywne dla polskiego rynku kapitałowego

Gospodarka

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ocenia, że ewentualne skrócenie godzin sesji mogłoby wywołać negatywne skutki dla polskiego rynku kapitałowego oraz wpłynąć niekorzystnie na konkurencyjność GPW wobec innych platform obrotu instrumentami finansowymi - podała giełda w komunikacie.

GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Grafika ilustracyjna
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (źródło: GPW)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ocenia, że ewentualne skrócenie godzin sesji mogłoby wywołać negatywne skutki dla polskiego rynku kapitałowego oraz wpłynąć niekorzystnie na konkurencyjność GPW wobec innych platform obrotu instrumentami finansowymi - podała giełda w komunikacie.

.@GPW_WSExchange: ewentualne skrócenie godzin sesji mogłoby wywołać negatywne skutki dla polskiego rynku kapitałowego oraz wpłynąć niekorzystnie na konkurencyjność #GPW #giełda

Jak podano, temat ewentualnych zmian w godzinach prowadzenia obrotu instrumentami finansowymi przez giełdy europejskie był w ostatnim czasie przedmiotem debaty publicznej.

"O przegląd harmonogramów sesji na europejskich platformach obrotu zaapelowało Stowarzyszenie Europejskich Rynków Finansowych (AFME) oraz Investment Association (AI). Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) wydała oświadczenie, w którym opisuje negatywny wpływ ewentualnego skrócenia godzin funkcjonowania giełd na europejskie rynki kapitałowe oraz inwestorów" - wskazano w komunikacie.

GPW podziela stanowisko FESE

GPW podziela stanowisko FESE, że ewentualne skrócenie godzin sesji mogłoby wywołać negatywne skutki dla polskiego rynku kapitałowego oraz wpłynąć niekorzystnie na konkurencyjność GPW wobec innych platform obrotu instrumentami finansowymi.

"Dodatkowo krótsza sesja giełdowa spowodowałaby pogłębienie się nierówności w godzinach obsługi inwestorów pomiędzy zorganizowanymi platformami obrotu a nieregulowanymi rynkami pozagiełdowymi, których działalność nie podlegałaby zmianom i które już obecnie operują poza godzinami funkcjonowania giełd" - podano.

Czytaj także: Czynniki społeczne i zielony ład, GPW i EBOR wydadzą przewodnik dla spółek giełdowych >>>

W komunikacie oceniono, że obowiązujące obecnie godziny handlu na rynku akcji GPW odzwierciedlają specyfikę i potrzeby zarówno inwestorów, jak i emitentów. Wskazano, że średnia dla godzin handlu na GPW wynosi niemal 8h dziennie, a średnia dla europejskich giełd wynosi około 0,5h więcej.

"Priorytetem GPW jest zagwarantowanie inwestorom możliwości bezpiecznego zawierania transakcji w dogodnych dla nich godzinach. W Europie największa wartość obrotu ma miejsce pod koniec trwania sesji giełdowej. Podobnie do innych giełd europejskich na GPW odnotowujemy wzmożoną aktywność inwestorów w pierwszych i ostatnich godzinach sesji giełdowej, co ma kluczowe znaczenie w debacie nad zmianami godzin prowadzenia sesji giełdowych w Europie" - poinformował w komunikacie prezes Marek Dietl.

"GPW popiera stanowisko Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) i tym samym negatywnie oceniamy pomysł skrócenia godzin handlu na rynkach akcji" - dodał.

GPW: kwestia godzin funkcjonowania giełd powinna zostać poddana dogłębnej analizie

GPW ocenia, że kwestia godzin funkcjonowania giełd powinna zostać poddana dogłębnej analizie, w której najważniejszymi ocenianymi kryteriami byłyby oczekiwania i potrzeby inwestorów, potencjalne zagrożenia dla płynności rynku, czy kwestia różnic w strefach czasowych.

"Rynki europejskie powinny funkcjonować w takich godzinach, aby umożliwiać handel również inwestorom z innych stref czasowych, w tym głównie z Ameryki i Azji. Atutem GPW jest częściowe pokrywanie się godzin sesji z fazą zamknięcia na giełdach w Azji oraz z otwarciem na rynkach w USA" - podano w komunikacie.

"Skrócenie handlu akcjami na GPW nawet o 30 minut mogłoby spowodować istotny spadek obrotów oraz płynności na rynku akcji oraz zmniejszyć konkurencyjność GPW poprzez ograniczenie jej atrakcyjności dla inwestorów" - dodano. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: