GPW: udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku spadł w I półroczu 2018 r.

Gospodarka

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) spadł o 4 pkt proc. r/r do 12% w I poł. 2018 r. Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni nadal odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 80% obrotów (wzrost o 3 pkt proc. r/r).

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) spadł o 4 pkt proc. r/r do 12% w I poł. 2018 r. Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni nadal odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 80% obrotów (wzrost o 3 pkt proc. r/r).

Największy udział w obrotach na głównym rynku akcji #GPW w pierwszej połowie 2018 r., tak jak w poprzednich latach, stanowili #inwestorzy zagraniczni #giełda @GPW_WSExchange

"Największy udział w obrotach na głównym rynku akcji GPW w pierwszej połowie 2018 r., tak jak w poprzednich latach, stanowili inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali 56% obrotów akcjami, więcej o 4 pkt proc. r/r. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 32%, o 2 pkt proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Inwestorzy indywidualni w I połowie 2018 r. wygenerowali 12% obrotów (-2 pkt proc. w stosunku do II półrocza 2017 r. ) co jest spowodowane słabszą koniunkturą na giełdzie" - czytamy w komunikacie.

Wśród krajowych instytucji dominowały TFI

W I półroczu 2018 r. wśród krajowych instytucji dominowały TFI (udział na poziomie 31%). Na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (29%), na trzecim otwarte fundusze emerytalne i członkowie giełdy działający na rachunek własny (po 14%), podano także.

Inwestorzy indywidualni dominowali na rynku NewConnect

"Na rynku NewConnect niezmiennie wiodącą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w pierwszej połowie 2018 r. odpowiadali aż za 80% obrotów. Ich udział wzrósł o 3 pkt proc. wobec I półrocza 2017 r. Inwestorzy zagraniczni stanowili 4% obrotów w pierwszej połowie 2018 r. Instytucje wygenerowały w tym okresie 16% obrotów, tyle samo co w analogicznym okresie rok wcześniej" - czytamy dalej.W I półroczu 2018 r. wśród instytucji krajowych na NewConnect dominowały TFI, które odpowiadały za 62% obrotów akcjami (wzrost z 52% w analogicznym okresie przed rokiem). Aktywnymi inwestorami na NewConnect w tym okresie byli także animatorzy (13%) oraz firmy (9% obrotów).

"Dominującą rolę krajowi inwestorzy indywidualni odegrali również w pierwszej połowie 2018 r. na rynku derywatów. Ich udział w wolumenie obrotu kształtował się na poziomie 47%, odnotowując spadek o 5 pkt proc. r/r na rynku kontraktów terminowych. Na rynku opcji sięgnął zaś 45%. W I półroczu 2018 r. udział instytucji krajowych oraz inwestorów zagranicznych w wolumenie obrotu kontraktami kształtował się odpowiednio na poziomach: 37% i 16%. Na rynku opcji w badanym okresie inwestorzy zagraniczni osiągnęli udział 25%, a inwestorzy instytucjonalni stanowili 30%" - napisano też w komunikacie.Na rynku instrumentów strukturyzowanych w ostatnim półroczu tego roku inwestorzy indywidualni odpowiadali za połowę obrotów, a za drugą zagraniczni.GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: