GPW: udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wzrósł do 13 proc. rdr w I poł. 2019 r.

Gospodarka

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wzrósł o 1 pkt proc. r/r do 13% w I poł. 2019 r. Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni nadal odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 84% obrotów (wzrost o 4 pkt proc. r/r), podała giełda.

Grafika ilustracyjna - Wskaźniki giełdowe i zarys mążczyzny rozmawiającego przez telefon
Fot. Pixabay.com

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wzrósł o 1 pkt proc. r/r do 13% w I poł. 2019 r. Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni nadal odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 84% obrotów (wzrost o 4 pkt proc. r/r), podała giełda.

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym @GPW_WSExchange wzrósł o 1 pkt proc. r/r do 13% w I poł. 2019 r. #GPW #giełda

"Na głównym rynku akcji GPW największy udział w obrotach w I półroczu 2019 r. mieli inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali oni 59% obrotów akcjami, [tj. wzrost] o 3 pkt proc. wobec tego samego okresu przed rokiem. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 28%, o 4 pkt proc. mniej niż tym okresie przed rokiem, ale wzrósł udział inwestorów indywidualnych, którzy wygenerowali 13% obrotów, o 1 pkt proc. r/r i o 1 pkt proc. półrocze do półrocza w pierwszej połowie 2019 r." - czytamy w komunikacie.W I półroczu 2019 r. wśród krajowych instytucji w czołówce, pierwszy raz od czterech lat, uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (udział na poziomie 33%), a tuż za nimi znalazły się TFI z wynikiem 31%. Podium w pierwszej połowie 2019 r. zamykają członkowie giełdy z 14-proc. udziałem w obrotach, podano także.

Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni odgrywają główną rolę

"Na rynku NewConnect to inwestorzy indywidualni odgrywają największą rolę, a ich udział systematycznie rośnie. W pierwszej połowie tego roku odpowiadali za 84% obrotów, więcej o 4 pkt proc. r/r. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 3% obrotów, o 1 pkt proc. mniej r/r. Instytucje odpowiadały za 13% obrotów - o 3 pkt proc. mniej niż w tym okresie przed rokiem i o 1 pkt proc. więcej niż w drugim półroczu 2018 r " - czytamy dalej.Pierwsze półrocze na NewConnect zdecydowanie należało do TFI, które osiągnęły 51% udziału w obrocie. Animatorzy wygenerowali 17%, a firmy 12%.Czytaj także:  GPW: to nie jest dobry czas dla inwestorów. Banki i branża energetyczna ciągną w dół WIG20 >>>

"W pierwszej połowie 2019 r. krajowi inwestorzy indywidualni odegrali dominującą rolę także na rynku derywatów, gdzie ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 50% (+3 pkt proc. r/r), a opcjami 40% (-5 pkt proc. r/r). Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 4 pkt proc. na kontraktach (20%) i o 1 pkt proc. na opcjach (26%). Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych spadł w pierwszym półroczu tego roku do 30% (o 7 pkt proc.), ale na rynku opcji zwiększył się do 34% (o 4 pkt proc. r/r). Zarówno na rynku kontraktów terminowych, jak i opcji dominującą rolę odgrywali animatorzy w pierwszym półroczu 2019 r., którzy wygenerowali odpowiednio: 53% i 51%" - napisano też w komunikacie.

Udział inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst

Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst wzrósł do 40% (o 2 pkt proc. r/r) w pierwszej połowie 2019 r. Udział inwestorów instytucjonalnych spadł o 3 pkt proc. r/r do 59%, natomiast zagranicznych wzrósł do 1%. Przeważającą rolę odgrywają na nim animatorzy z udziałem na poziomie 43%, podano także.GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: