GPW: walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie 2,40 zł dywidendy na akcję

Z rynku

Walne zgromadzenie GPW zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 100,7 mln zł z zysku netto za 2019 rok - poinformował prowadzący poniedziałkowe zgromadzenie. Na jedną akcję przypadnie 2,40 zł dywidendy, podczas gdy przed rokiem GPW wypłaciła 3,18 zł dywidendy na akcję.

Giełda Papierów Wartościowych - Napis GPW
Giełda Papierów Wartościowych (źródło: Adobe Stock)

Walne zgromadzenie GPW zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 100,7 mln zł z zysku netto za 2019 rok - poinformował prowadzący poniedziałkowe zgromadzenie. Na jedną akcję przypadnie 2,40 zł dywidendy, podczas gdy przed rokiem GPW wypłaciła 3,18 zł dywidendy na akcję.

Walne zgromadzenie @GPW_WSExchange zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 100,7 mln zł z zysku netto za 2019 rok #GPW #giełda #dywidenda

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 28 lipca, a jej wypłata nastąpi 11 sierpnia.

Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 84,4 proc. zysku skonsolidowanego (93,22 proc. zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych).

Polityka dywidendowa GPW

Wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową GPW zakładającą wypłatę powyżej 60 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

Czytaj także: Wypłata dywidendy: zyskiem z akcjonariuszami chce się podzielić ok. 16 proc. spółek z rynku głównego GPW >>>

Zarząd Giełdy rekomendując wcześniej dywidendę w wysokości 2,40 zł na akcję uwzględnił m.in. wyniki finansowe grupy w 2019 r., wskaźniki rentowności ROE (13,6 proc.) i ROA (9,6 proc.) oraz utrzymującą się wysoką płynność bieżącą - 6,7 proc. w 2019 r., wysoki i rosnący poziom środków finansowych i brak zagrożenia dla spłaty zadłużenia (ujemny dług netto) oraz potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy do 2022 roku.

Z zysku za 2018 rok GPW wypłaciła 3,18 zł dywidendy na akcję. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: