GPW wprowadza zmiany na rynku instrumentów pochodnych

Gospodarka

24 września dla wybranych trzech spółek z branży wysokich technologii Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadzi po trzy serie kontraktów terminowych. Dotyczy to spółek Livechat, Playway oraz Ten Square Games notowanych na Głównym Rynku GPW. Kontrakty dla tych emitentów będą wygasać w grudniu 2018 r., marcu 2019 r. oraz czerwcu 2019 r. Mnożnik, czyli liczba akcji przypadająca na kontrakt, będzie wynosił 100 w przypadku wszystkich kontraktów.

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]

24 września dla wybranych trzech spółek z branży wysokich technologii Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadzi po trzy serie kontraktów terminowych. Dotyczy to spółek Livechat, Playway oraz Ten Square Games notowanych na Głównym Rynku GPW. Kontrakty dla tych emitentów będą wygasać w grudniu 2018 r., marcu 2019 r. oraz czerwcu 2019 r. Mnożnik, czyli liczba akcji przypadająca na kontrakt, będzie wynosił 100 w przypadku wszystkich kontraktów.

#GPW wprowadza do obrotu kontrakty terminowe na akcje spółek z branży wysokich technologii: Livechat, Playway oraz Ten Square Games @GPW_WSExchange

- Dzięki kontraktom terminowym na akcje spółek inwestorzy dostają możliwość zastosowania dźwigni finansowej, w celu potencjalnego aktywniejszego zarabiania zarówno na wzrostach jak i spadkach cen akcji, a także zabezpieczania ryzyka zmiany ceny instrumentu bazowego. Wprowadzenie kontraktów terminowych na akcje kolejnych spółek wpisuje się w założenia inicjatywy strategicznej dotyczącej rozwoju rynku pochodnych. Jednakże w ramach wspomnianej inicjatywy Giełda pracuje także nad wprowadzeniem produktów inwestycyjnych zupełnie nowych pod względem konstrukcji, instrumentów bazowych, a także możliwości inwestycyjnych, dostosowanych do potrzeb inwestorów - mówi Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.LiveChat jest spółką informatyczną działająca na globalnym rynku i oferująca w modelu SaaS (Software as a Service) produkt służący do komunikacji tekstowej odwiedzających stronę internetową z jej właścicielem. LiveChat Software ma ponad 25 tys. klientów z ponad 150 krajów. Akcje spółki notowane są w indeksie mWIG40.

Playway jest jednym z czołowych producentów oraz wydawców gier komputerowych i mobilnych w Polsce. Od powstania w 2011 r. spółka wyprodukowała i wydała 50 gier. Akcje spółki notowane są w indeksie sWIG80, a od 24 września będą w mWIG40.Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych. Specjalizuje się w grach o tematyce hobbystycznej. Gry Ten Square Games oferowane są na platformach mobilnych – iOS oraz Android oraz poprzez portale internetowe. Akcje spółki notowane są w indeksie sWIG80.GPW wraz z KDPW_CCP pracuje także nad możliwością wprowadzenia (od stycznia 2019 r.) kontraktów na akcje pojedynczych spółek z mnożnikiem 1 i 10, co pozwoli na dodanie do palety dostępnych instrumentów kolejnych kontraktów na pojedyncze spółki, których oczekują inwestorzy.

Nowe zasady obliczania i publikacji indeksów

Od 24 września 2018 r. zmianie ulegają zasady obliczania i publikacji indeksów: mWIG40, WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR.Tabela 1. Zasady obliczania i publikacji indeksów
IndeksPublikacja przed zmianąPublikacja po zmianie
mWIG40co 60 sekundco 15 sekund
WIG20TR, mWIG40TR i sWIG80TR11:15 otwarcie,15:15 po drugim fixinguco 5 minut
Źródło: GPW- Zwiększenie częstotliwości publikacji wartości indeksu mWIG40 umożliwi podejmowanie bardziej efektywnych decyzji inwestycyjnych przez inwestorów indywidualnych otwierających pozycje na kontrakcie terminowym na indeks mWIG40. Inwestorzy dostaną szansę szybszej reakcji na rynku derywatów w związku ze zmianami cen akcji wchodzących w skład portfela indeksu mWIG40 – dodaje Izabela Olszewska.Dzięki zmianie częstotliwości publikacji indeksów WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR z trybu jednolitego na ciągły GPW chce zwiększyć atrakcyjność poszczególnych segmentów spółek wśród potencjalnych emitentów produktów ETF. Dzięki inwestycji w produkty ETF na GPW inwestorzy mają możliwość pasywnego inwestowania w dany indeks, korzystania z przejrzystej strategii inwestycyjnej i obniżenia kosztów inwestycyjnych poprzez relatywnie niskie opłaty za zarządzanie.

Publikacja depozytów intraday dla wszystkich kontraktów indeksowych i akcyjnych

Z początkiem sierpnia KDPW_CCP rozpoczął publikację depozytów intraday dla wszystkich kontraktów indeksowych i akcyjnych. Parametry intraday są publikowane z uwagi na zapotrzebowanie ze strony uczestników rozliczających KDPW_CCP (banków i biur maklerskich) w związku z odmiennym traktowaniem klientów deklarujących otwieranie i zamykanie pozycji w kontraktach terminowych tego samego dnia. Znosi to barierę wejścia dla inwestorów indywidualnych w postaci relatywnie wysokiego standardowego wstępnego depozytu zabezpieczającego. W przypadku bardziej aktywnych inwestorów wprowadzane zmiany pozwolą otwierać większe wolumenowo pozycje z zamiarem ich zamknięcia na tej samej sesji, przy dostępności tych samych środków finansowych lub angażować mniejsze środki finansowe w celu wykorzystania pozostałych środków na innych rynkach prowadzonych przez GPW.- Publikowanie przez KDPW_CCP informacji o wysokości depozytów intraday dla wszystkich kontraktów na indeksy oraz akcje to wsparcie dla uczestników rozliczających oferujących swoim klientom możliwość zastosowania niższego depozytu zabezpieczającego w przypadku otwierania oraz zamykania pozycji na tej samej sesji. Liczymy, że zachęci to do wzrostu wolumenów obrotu na rynku terminowym oraz pogłębi jego skalę, co wpłynie na zwiększenie jego atrakcyjności zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych – powiedział Sławomir Panasiuk, wiceprezes zarządu KDPW_CCP.Obecnie depozyty intraday w przypadku kontraktów indeksowych wynoszą dla WIG20 – 2,70% (1195 zł dla serii U18), mWIG40 – 2,40% (949 zł dla serii U18) – dane na 18.09.2018 r. Daje to odpowiednio wysokość dźwigni finansowej 1/37 dla FW20 oraz 1/42 dla FW40.W przypadku kontraktów terminowych na akcje spółek przeciętny depozyt intraday wynosi 7,29% wobec przeciętnego depozytu EOD (End of Day) na poziomie 11,29%.Tabela 2. Przykładowe wielkości depozytów zabezpieczających i stopień dźwigni finansowej
SpółkaDepozyt EOD(%)Depozyt intraday(%)Wartość depozytu intraday (w PLN)Dźwignia finansowa (depozyt intraday)
CDPROJEKT17,0010,101 831,131/10
JSW18,606,10407,111/16
GPW8,404,90191,591/20
KGHM12,506,20514,411/16
PEKAO12,804,70502,431/21
PGNIG8,205,60332,641/18
PKOBP11,105,40215,351/19
PZU7,804,60179,261/22
Źródło: www.kdpwccp.pl; dane na podstawie kursu zamknięcia kontraktów akcyjnych serii U18 na sesji 17.09.2018 r.

Źródło: GPW

Udostępnij artykuł: