GPW wypłaci wyższą dywidendę

Z rynku

Zarząd GPW zdecydował o określeniu wartości dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję, wypłaconej z zysku za rok 2019 r. oraz o podniesieniu dywidendy o nie mniej niż o 0,1 zł na akcję corocznie z zysku za lata 2020-2022 - informuje biuro prasowe GPW w swoim komunikacie.

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]

Zarząd GPW zdecydował o określeniu wartości dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję, wypłaconej z zysku za rok 2019 r. oraz o podniesieniu dywidendy o nie mniej niż o 0,1 zł na akcję corocznie z zysku za lata 2020-2022 - informuje biuro prasowe GPW w swoim komunikacie.

#MarekDietl: Rosnącej dywidendzie będzie towarzyszyć wdrażanie inicjatyw strategicznych, które w nadchodzących latach pozytywnie wpłyną na wyniki finansowe Grupy @GPW_WSExchange

GPW dokonała przeglądu celów finansowych w ramach Strategii #GPW2022.  Jak czytamy w komunikacie biura prasowego założeniem jest uzyskanie 470 mln zł przychodów GK GPW w 2022 r., przy wartości EBITDA na poziomie równym 250 mln zł.

Jest też pozytywna opinia Rady Giełdy w sprawie wypłaty 3,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. Zarząd GPW zdecydował o określeniu wartości dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję, wypłaconej z zysku za rok 2019 r. oraz o podniesieniu dywidendy o nie mniej niż o 0,1 zł na akcję corocznie z zysku za lata 2020-2022.

Wskaźnik wypłaty dywidendy zostaje utrzymany na poziomie nie mniejszym niż 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

W dalszej części komunikatu biuro prasowe GPW informuje, że w ramach bieżącego przeglądu założeń strategicznych, w tym przede wszystkim doprecyzowaniu harmonogramów realizacji i finansowych założeń inicjatyw strategicznych, Zarząd GPW zdecydował o przeprowadzeniu analizy aktualności celów finansowych. W jej wyniku, w roku 2022, nominalna wartość przychodów GK GPW wyniesie 470 mln zł, przy 250 mln zł EBITDA. Za cztery lata wskaźnik ROE ma wynieść wg założeń 19 proc., a C/I po 2022 r. wyniesie poniżej 50 proc.- Strategia #GPW2022 jest procesem ciągłym i długofalowym, który jest na bieżąco monitorowany i uaktualniany. Trzeba pamiętać, że strategię wdrażamy w niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym, na które wpływają także często zjawiska od nas niezależne. Chcemy aktywnie reagować na wszelkie zmiany dotykające polski rynek. Dlatego zdecydowaliśmy o uaktualnieniu naszych założeń strategicznych w perspektywie najbliższych czterech lat przy jednoczesnym utrzymaniu kilkunastu kluczowych inicjatyw strategicznych, tj. GPW Growth, Systemu Pożyczek Papierów Wartościowych, GPW Private Market, GPW Ventures czy Platformy Żywnościowej – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.  

Realizacja inicjatyw strategicznych pozwoli GK GPW umocnić pozycję rynkową i zróżnicować źródła przychodów grupy w najbliższych latach.- Choć w naszych planach postawiliśmy na dynamiczny rozwój Grupy, co wiąże się z większymi nakładami inwestycyjnymi, Zarząd GPW zdecydował o tym, aby utrzymać politykę dywidendową na poziomie co najmniej 60 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom GPW (skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych). Dla zabezpieczenia interesów inwestorów, corocznie dywidenda wzrośnie nie mniej niż o 0,1 zł na akcję po 2019 r. do 2022 r. Rosnącej dywidendzie będzie towarzyszyć wdrażanie inicjatyw strategicznych, które w nadchodzących latach pozytywnie wpłyną na wyniki finansowe Grupy. Zdefiniowanie przejrzystych warunków polityki dywidendowej, w tym wartości dywidendy przypadającej na akcję, zagwarantuje naszym inwestorom stabilnie rosnące wypłaty. Zawsze podkreślamy, że nasi akcjonariusze są dla nas priorytetowi i dlatego zdecydowaliśmy się na taki krok – dodaje Marek Dietl.Aktualizacja strategii #GPW2022 została opublikowana 27 czerwca 2018 r. i zakłada realizację w sumie ponad 20 inicjatyw. W roku 2019 ma być uruchomionych kilka wybranych projektów strategicznych m.in. GPW Growth (kompleksowy program edukacyjny, wspierający rozwój przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw) oraz GPW Tech (rozwój samodzielnej spółki technologicznej specjalizującej się w rozwiązaniach IT dla rynku kapitałowego).
Udostępnij artykuł: