GPW: wzrósł udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku w 2017 r.

Gospodarka

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wzrósł o 3 pkt proc. r/r do 16% na koniec 2017 r. Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni w ub.r. nadal odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 76% obrotów (wzrost o 3 pkt proc. r/r), podała giełda.

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wzrósł o 3 pkt proc. r/r do 16% na koniec 2017 r. Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni w ub.r. nadal odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 76% obrotów (wzrost o 3 pkt proc. r/r), podała giełda.

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych wzrósł do 16% na koniec 2017 r. #GPW #giełda @GPW_WSExchange

"Największy udział w obrotach na głównym rynku akcji GPW w 2017 r., tak jak w poprzednich latach, mieli inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali oni 53% obrotów akcjami, tyle samo co w całym 2016 r. W II półroczu 2017 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 55% obrotów - o 3 pkt proc. więcej niż w pierwszej połowie 2017 r. " - czytamy w komunikacie.Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 31%, o 3 pkt proc. mniej niż w całym ubiegłym roku. Inwestorzy indywidualni, w drugiej połowie 2017 r., wygenerowali 14%. obrotów, co w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. dało 1 pkt proc. wzrostu w udziale tej grupy w obrotach na głównym rynku akcji GPW, podano także.

Wśród krajowych instytucji dominowały TFI

"W II półroczu 2017 r. wśród krajowych instytucji dominowały TFI (udział na poziomie 37%). Na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (28%), na trzecim otwarte fundusze emerytalne (14%)" - czytamy także.Na rynku NewConnect inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 8% obrotów, a instytucje wygenerowały w tym okresie 16% obrotów - o 3 pkt proc. mniej niż w całym ubiegłym roku. W II półroczu 2017 r. wśród instytucji krajowych na NewConnect dominowały TFI, które odpowiadały za 56% obrotów akcjami (wzrost z 31% w analogicznym okresie ubiegłego roku). Aktywnymi inwestorami na NewConnect byli też animatorzy (którzy zwiększyli swój udział o 5 pkt proc. r/r do 15%) oraz firmy (10% obrotów)

W 2017 r. krajowi inwestorzy indywidualni odegrali również dominującą rolę na rynku derywatów. Ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 51% a opcjami – 46% w całym 2017 r."Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 1 pkt proc. na kontraktach i aż o 13 pkt proc. na opcjach. Inwestorzy instytucjonalni zmniejszyli swój udział w obrotach kontraktami terminowymi i opcjami odpowiednio o 6 i 8 pkt proc., osiągając 30% i 25% łącznego wolumenu obrotów tymi instrumentami. W II półroczu 2017 r. animatorzy odpowiadali za 56% obrotów kontraktami generowanych przez inwestorów instytucjonalnych i aż 91% obrotów opcjami wśród wszystkich instytucji krajowych" - podsumowana w materiale.GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: